Български лев

Стари книги

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Изповеди
Ако приемем изповедите на Русо за роман на неговия живот, трябва да изтъкнем още веднъж, че той обладава и чертите на плутовския роман, и авантюрния дъх на Льосажовия «Жил Блас» (една книга, към която Русо остава обаче безразличен), и сантиментално-възвишените акценти на написаната преди това «Нова Елоиз». Но той е нещо много повече от всички тях, ...
16,20 лв.
Пътешествията на Гъливър
Първото пътешествие на Гъливър е всъщност пътуване към гротескния образ на съвременната му Англия и Европа. В столицата на лилипутите – като през обърнат бинокъл – виждаме рязко очертан политическия живот па тогавашен Лондон. Тук кандида­тите за високи правителствени постове трябва да покажат публично ловкостта си в опасния танц върху въже, жадните...
13,50 лв.
Моби Дик
Необикновените сюжети още не са гаранция за мащабни творби. Това е букварна истина. Магията на «Моби Дик» е в неговата компо­зиция, в неговата, както се помъчихме да се изразим, антикитоловност, в удивителното съчетаване на най-дребните подробности на китоловния бит и занаят с висините на мисълта. Вътрешният патос на романа много често се възправя ...
14,40 лв.
Шах-наме
«Шах-наме» е огромно епическо платно, с героическо развитие на сюжета и трагически краски на края, когато древен Иран – ве­лик и могъщ – рухва под нашествието на арабските пълчища. В това се състои и великият оптимизъм и хуманизъм на произведение­то, писано три века след историческото събитие – стиховете му зву­чат като бойна тръба и предупреждение...
14,40 лв.
Пан Тадеуш
Поемата «Пан Тадеуш» заема важно място в творчеството на Адам Мицкевич – тя е най-бележитото произведение на великия полски поет. Но това не е достатъчно, за да се определи значението на поемата – тя е най-представителната творба на полската литерату­ра изобщо, с нея полският народ влиза достойно в световната худо­жествена съкровищница. Това съвсем...
13,50 лв.
Тил Уленшпигел
Шедьовърът на Шарл дьо Костер синтезира чрез своя френски език и своята фламандска тематика белгийската душевност, плод на историческите превратности и географската общност. Затова не е възможно да се говори за белгийска литература, без да се изтъкне на предно място «Легендата за Тил Уленшпигел». Светослав Колев ...
13,50 лв.
Мадам Бовари / Възпитание на чувствата
Благодарение на своите художествени достойнства, на изящ­ния стегнат и точен език на писателя, на тази вътрешно ритмувана проза, която притежава плътността на поезията, романите на Флобер «Мадам Бовари» и «Възпитание на чувствата» наистина отговарят на изискването на самия романист за истинското пред­назначение на произведението на изкуството: «Стр...
14,40 лв.
Готически романи
Замъкът Отранто – Хорас Уолпоул Влюбеният дявол – Жак Казот Ватек – Уилям Бекфорд Франкенщайн – Мери Шели ...
14,40 лв.
Немски романтици – новели
Влиянието на романтизма е силно и не стихва дълго, отеква в немскоезичните литератури, в цялата европейска художествена мисъл. Отгласи от него се долавят значително по-късно чак в ново време, като признак за дълголетието на традициите, и в произведенията на големите хуманисти на двадесети век като Томас Ман и Херман Хесе. Недялка Попова ...
18,00 лв.
Витязът в тигрова кожа
Сюжетното развитие на поемата е сложно, напрегнато, динамично. В същото време то е концентрирано, подчинено на хуманистичната идейност, стремително развиващо се към нейното утвърждаване. Действието се открива с историята на Автандил и Тинатин. Скоро обаче става ясно, че основните му двигатели са витязът в тигрова кожа Тариел и неговата избраница Не...
12,60 лв.
Божествена комедия
Величието на «Божествена комедия» не е в алегоричните ѝ значения, в строго обмислената ѝ архитектоника, а в онзи палещ дъх на живота, с който ни облъхват страниците на «Ад». Там е заключен целият Данте, всеотдаен и непримирим в любовта и в омразата си, горещо пристрастен, гневен и категоричен, способен и на груби жестове, и на най-възвишени чувства...
14,40 лв.
Изгубеният рай
И така, основният сюжет на «Изгубеният рай» е съдбата на двамата библейски прародители на човечеството, Адам и Ева: нару­шаването на божията забрана и последвалото ги наказание – изгонване от райското блаженство. Успоредно с тази главна линия на действието се разгръща и един втори сюжет, участта на Сатаната и неговите метежни ангелски опълчения: те...
13,50 лв.