Български лев

Стари книги

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Проблеми по прилагането на закона за достъп до обществена информация
  Законът за достъп до обществена информация бе приет на 22.06.2000 г. (обн. ДВ бр. 55 от 07.07.2000 г.). Този нов за българското законодателство закон уреди правото на гражданите на достъп до информация от държавните органи. Още по-важно обаче е как ще се прилагат и тълкуват нормите на закона в процеса на търсене и предоставяне на информацият...
12,60 лв.
Клинична генетика на вътрешните болести
   "Клиничната генетика на вътрешните болести" обединява достиженията на медицинската генетика и нейните клонове (цитогенетика, молекулна генетика, популационна генетика и др.). Съществуващите монографии по клинична генетика разглеждат основните въпроси на медицинската и клиничната генетика в най-общ план, а в областта на вътрешната медиц...
19,80 лв.
Чудесните лъчи / Вилхелм К. Рентген/
    "Чудесните лъчи" на В. Пенесян е художествено-документална повест за живота, дейността и приноса в науката на известния немски учен Рентген.      Авторът хронологично проследява развитието на великия експериментатор и в детайли рисува епохата и съвременниците на Вилхелм Рентген. ...
12,60 лв.
Морские рассказы
  Морские рассказы. ...
16,20 лв.
Векове - книжка шеста / 1973
 България, Балканите, Европа: Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. Международното комунистическо движение в защита на подсъдимите в Лайпциг (1933 – 1934 г.) Взаимните задължения на държавите от Балканското съглашение и България. Опит за привличане на България в Балканската антанта.  Минало и съвременност: Мезрите и демографският...
10,80 лв.
Векове - книжка шеста / 1975
 България, Балканите, Европа: Томичовият псалтир. Проблеми на тракийското военно дело. Град Шумен до XV в. (в светлината на археологическите проучвания). Движението "Фронт на обикновения човек" в Италия.  Минало и съвременност: Основни проблеми в "История на антифашистката борба в България (1939 – 1944 г.).  Краезнание: Надписи...
10,80 лв.
Векове - книжка трета / 1983
 България, Балканите, Европа: Роженският манастир (Принос към проучването му). Българо-турската конвенция от 24 август (6 септември) 1915 г. Февруарската победа в Чехословакия. Топографско разположение и обозначение на гробовете в средновековните некрополи. Надгробната скулптура в Русенско през Възражднето. Политическите отношения между държав...
10,80 лв.
Векове - книжка първа / 1974
 България, Балканите, Европа: Българският революционер Петър Бонев – ученик в Белградската гимназия. Преговорите около създаването на Конституционния блок. Произходът на един елемент от нашето национално облекло. Григорий Цамблак. Поселищният живот на гетите и техните държавни обединения (края на VI – IV в пр. н. е.)  Минало и съвремен...
10,80 лв.
Векове - книжка втора / 1984
 България, Балканите, Европа: Бюджетът на един български възрожденски интелигент. Управлението на Михаил II Асен и Ирина Комнина (1246 – 1256). Сведението на Диодор за надмощията по море в Егейския басейн през XIII – VIII в. пр. н. е. "Добродетелната дружина" в Букурещ и развитието на българската просвета в Македония. Българските радикали и Ме...
10,80 лв.
Векове - книжка трета / 1984
 България, Балканите, Европа: Къмвъпроса за социалната и творческа природа на българския художник от XVIII в. Нови нумизматични данни за локализирането и датировката на династа Адей. Идейна еволюция на ВМРО (протогеровисти) в периода 1928 – 1931 г.  Към осемдесетгодишнината на академик Димитър Косев: Крупен учен, общественик и падагог ...
10,80 лв.
Векове - книжка трета / 1973
 България, Балканите, Европа: Савянското дружество в Париж и неговият вестник “La Pologne” за балканските народи. Нови данни за търговията по черноморското крайбрежие през XVI – XIV в. пр. н. е. Византия и населението в крайдунавските земи през XI в. Г. С. Раковски през погледа на английски дипломати. Архитектурно-декоративно оформяне на тради...
10,80 лв.
Векове - книжка шеста / 1974
 България, Балканите, Европа: Септемврийското въстание 1923 г. и украинската съветска общественост. Към въпроса за отношението на БРСДП към цимервалдското движение през 1917 г. Промени в бита на турското население в България. Опити на българския фашизъм да организира младежта (1934 – 1939 г.)  Минало и съвременност: Авангардизмът и фед...
10,80 лв.