Български лев

Стари книги

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Човекът-Звяр
 Роман. ...
32,40 лв.
Златно Таро на пирамидите
 Таро имат различни значения – номерологично, алхимично, кабалистично, астрологично – които помагат, когато се използват за предсказание, да се навлезе в дълбочината на проблемите и да се изяснят подробностите.  Големите аркани се делят на 3 групи по 7 карти, като първите 7 са свързани с интелектуалната страна на личността, вторите 7 –...
180,00 лв.
Подвижни игри с изправителен характер
Дългогодишната ни работа потвърди по безспорен начин, че целенасочените занимания с физически упражнения под формата на изправителна гиманстика са ценно и резултатно средство. За да обхванем по-голям брой деца, профилактичната работа провеждахме едновременно с общообразователната в цялостния режим на децата; внедрявахме елементи от изправителната г...
14,40 лв.
Борба с хищници
 Разкази. ...
16,20 лв.
Единна републиканска спортна класификация за 1965 – 1968 г.
 Единна републиканска спортна класификация има за цел да съдействува за масовото развитие на физическата култура и спорта и внедряването им в бита на народа. Тя допринася за укрепване здравето, всестранното физическо развитие и повишаване умствената и физическата работоспособност на българския народ. ЕРСК стимулира спортистите и треныорите за ...
14,40 лв.
Астрономия
 С отделна прибавка: Голяма звездна карта.  Общодостъпно изложение за самообразование. ...
16,20 лв.
Скитникътъ тихо свири
 Роман.  На старобългарски. ...
16,20 лв.
По стръмнините
 Роман. ...
18,00 лв.
Златният мост
 Роман. ...
19,80 лв.
Трагедия или хармония. Природа – Машина – Човек.
 Възможно ли е да се съчетае по-нататъшната индустриализация, увеличаването на градовете и на броя на населението с опазването на природата? Как да се избягнат последиците от външната целесъобразност, които впоследна сметка нерядко нанасят вреда на природата? Тези и много други въпроси запознават читателя с една от най-важните проблеми на съвр...
16,20 лв.
От галерията до ракетоносеца
 В книгата се разказва увлекателно за развитието на бойните кораби от античните времена до наши дни. Описани са редица морски сражения и случаи, които характеризират стремежа на човечеството към овладяването на морските простори. Разгледано е устройството на съвременните бойни кораби в цялото им разнообразие. Определен интерес представляват ре...
18,00 лв.
Кинг Конг
 Издание от 1946г.  Роман. ...
16,20 лв.