Български лев

Художествена литература

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Морские рассказы
  Морские рассказы. ...
16,20 лв.
 Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора" . Брой 8 / 2007
 С този брой на "Света гора" се открива още една страница от неговата история. Тя ще се пише заедно с Националния институт "Нова българска литература", създаден през милениумната 2000 година. Приложение към книгата - диск. ...
12,60 лв.
Бодлер - Естетически и критически съчинения
 Великолепни преводачи неведнъж са превеждали стихотворенията на Бодлер на български и поетичният му гений е добре познат на българския читател от десетилетия. Името му се е свързвало с легенди и родоначлникът на "прокълнатите поети" е бивал нерядко обект на най-различни идеологически спекулации. Личната трагедия на поета,своеобразно изтълкува...
18,00 лв.
Елин Пелин – Съчинения в шест тома.
 Том първи – Разкази: 1901 – 1906 г.  Том втори – Разкази: 1906 – 1948 г.  Том трети – Разкази: "Под манастирската лоза"; Аз, ти, той; "Черни рози"; "Пижо и Пендо" и др.  Том четвърти – Стихотворения, Поеми, Разкази, Драматична сценка.  Том пети – Разкази: "Ян Бибиян"; "Ян Бибиян на Луната"; Приказки.  Т...
58,50 лв.
Чешки поети – Антология
 През XIX век се създава демократичната традиция на чешката поезия: Колар, Маха, Ербен, Челаковски, Хавличек, Неруда, Халек, Сладек, Връхлицки, Чех – имена, които имаха в живота на чешкия народ не само литературно, но много по-широко значение. Произведенията на тези поети, които се бяха изградили като своеобразна творческа индивидуалност, заси...
25,20 лв.
Два брата
 Сказки русских писателей  Л. Толстого, М. Лермонтова, С. Аксакова, А. Горького, П. Бажова и других. ...
19,80 лв.
Асен Златаров – Избрани произведения
 Избрани произведения. ...
41,40 лв.
Марин Дринов – Избрани съчинения том II
Съчинения. ...
25,20 лв.
Девяносто третий год
 Роман.  Роман посвящен буржоазной революции XVIII века во Франции, борьбе Конвента во время якобинской диктатуры с вандейской контрреволюцией. ...
14,40 лв.
Виктория
 Романъ.  Историята на една любовъ. ...
16,20 лв.
Иванъ Вазовъ и българската природа
 Съ очеркъ чувството за природата презъ вековете. ...
14,40 лв.
Карл Маркс. Фридрих Енгелс. Мисли и афоризми.
 От огромното теоретическо наследство на основоположниците на научния комунизъм Карл Маркс и Фридрих Енгелс тук са подбрани над хиляда малки откъси, отнасящи се до науката, обществото, революцията, комунизма, културата, изкуството, живота и т. н. Това е един подбор, който дава възможност на читателя да се запознае както с много от основните ид...
12,60 лв.