Български лев

Техника

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Въпроси на икономиката, организацията и планирането на корабостроенето в Народна Република България.
 Целта на книгата е да осветли основните принципи и задачите за развитие на икономиката и методите за подобряване на сотпанското ръководство и планирането в корабостроенето. ...
25,20 лв.
Системы управления морским транспортом
 Изложены основы организации управления морским транспортом с использованием современных средств и методов сбора, обработки и передачи информации, дана характеристика АСУ морским транспортом. Особое внимание удулено оптимизации решений, рациональному развитию и использованию технической базы АСУ.  Для инженерно-технических работников м...
30,60 лв.
Учебник за мотоциклетиста
 В книгата подробно е разгледано принципното устройство на мотоциклета и характерните особености на най-разпространените у нас мотоциклети: М-72, ЯВА-ЧЗ и АВО-425. Обърнато е особено внимание на въпросите, свързани с ежедневната практика на мотоциклетиста – обслужването, регулировките и отстраняването на попътни неизправности. Засегнати са най...
23,40 лв.
Превоз на опасни товари по море
 Настоящото издание е предназначено за запознаване на специалистите, работещи в областта на водния транспорт, с обработката на опасни товари и с технико-експлоатационните проблеми и рискове, възникващи при тяхното транспортиране по море – проблеми, които трябва да решават пристанищните служби и корабоплавателните фирми. ...
16,20 лв.
Устройство на автомобила
 Учебник за X клас на ЕСПУ. Издание 1988 г.     ...
12,60 лв.
Учись морскому делу
 Авторы книги – одни из организаторов Московского городского клуба юных моряков, речников и полярников – написали для своих юных друзей популярное пособие, которое позанкомит ребят, мечтающих о море, с устройством кораблей и судов, судовождением, сигналопроизводством. Ребята узнают, как управлять шлюпкой, ходить на веслах, найдут в книге много...
16,20 лв.
Азбука на плетенето
Авторките имат за цел да дадат възможност и на най-неопитните любителки на ръчното плетиво лесно да усвоят това приятно и полезно занимание. Затова са разработени по-подробно много теоретични въпроси, свързани с ръчното плетиво на 2 игли и с кука. ...
12,60 лв.
300 Невероятни неща за децата в Интернет
Книгата е насочена предимно към потребителите на Интернет на възраст между 10 и18 години (а също и родителите и учителите им). Напоследък много се говори за съдържанието на материалите, публикувани в Интернет. Сайтовете, препоръчани в тази книга дават позитивен и цялостен опит на семейството. Така, че грабвайте книгата и я използвайте в семей...
12,60 лв.
Занимателна космонавтика
 Руска.  Книгата представлява сборник от кратки разкази за космонавтиката, които са много интересни и занимателни. Може ли да се създадат неподвижни спътници на Земята? Ще ни се удаде ли някога да отлетим в Космоса без ракета? С какво ще се срещне човек на планетите? КАк си представяме космическото бъдеще на земната цивилизация и много...
18,00 лв.
Основи на автоматизицията
 Учебник за техникуми.  Предназначен е за учениците от техникумите, в които се изучава специалността автоматизация на производството. В него са изложени накратко и достъпно теоретичните основи, състоянието и тенденциите в развитието на автоматизацията на процесите в производството. Разгледани са техническите средства за автоматизация. ...
18,00 лв.
Проектирование водозаборов подземных вод
 В книге освещены вопросы проетирования и методы гидрогеологических расчетов водозаборов подземных вод. Охарактеризованы основные водоносные пласты, являющиеся наиболее обильными коллекторами подземных вод, дана классификация запасов подземных вод. Рассмотрены типы и конструкции водозаборов, способы их устройства и даны рекомендации по проекти...
34,20 лв.
Телевизията ли? Че то е много просто!
 В щкнигата чрез живи и увлекателни разговори между двама младежи системно се разясняват принципите на телевизионната техника. Най-сложните явления са обяснени на популярен език по весел и забавен начин.  Читателят, който е запознат с общата радиотехника от книгата "Радиото ли? Че то е много просто!" или от друг източник, може да прист...
16,20 лв.