Български лев

Спорт и бойни изкуства

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Подвижни игри с изправителен характер
Дългогодишната ни работа потвърди по безспорен начин, че целенасочените занимания с физически упражнения под формата на изправителна гиманстика са ценно и резултатно средство. За да обхванем по-голям брой деца, профилактичната работа провеждахме едновременно с общообразователната в цялостния режим на децата; внедрявахме елементи от изправителната г...
14,40 лв.
Единна републиканска спортна класификация за 1965 – 1968 г.
 Единна републиканска спортна класификация има за цел да съдействува за масовото развитие на физическата култура и спорта и внедряването им в бита на народа. Тя допринася за укрепване здравето, всестранното физическо развитие и повишаване умствената и физическата работоспособност на българския народ. ЕРСК стимулира спортистите и треныорите за ...
14,40 лв.
Системата йога в съвременния свят
 Марксистки анализ.  Йогистката система се оформя, като комплекс от методи и средства за психофизическо, умствено и нравствено възпитание на човека. Йогизмът изцяло отговаря на стремежа на съвременния човек към самоизграждане и самоусъвършенствуване, към активен и пълноценен творчески живот. ...
14,40 лв.
Тренировка на футболиста
 Книгата има за задача да осветли съвременната тренировка на футболиста. Материалът е разработен на основата на новата периодизация, възприета у нас – есенен и пролетен тренировъчен цикъл. В светлината на Павловското физиологическо учение са разгледани следните въпроси: формирането и усъвършенствуването на двигателните навици, функционалната п...
18,00 лв.
230 упражнения и игри за футболисти
 Книгата съдържа най-разнообразни игри и упражнения за физическа, техническа и тактическа подготовка на футболистите.  Книгата има за задача да подпомогне треньорите и инструкторите в практическата им учебно-тренировъчна работа с хилядите футболисти в нашата страна. ...
16,20 лв.
От Уругвай 30 до Мексико 86.
 В книгата се проследява историята на световните първенства по футбол от Уругвай (1930) до Мексико (1986). Авторите запознават читателя с интересни събития преди и по време на финалите, с българското участие в тях, с най-изявените майстори на футболната игра. ...
16,20 лв.
Олимпийские игры
 Настоящая книга является первой поп,ткой создать энциклопедический справочник, в к-ром собраны основные фактические сведения об олимпийских играх 1896 – 1968 гг. энциклопедия рассчитана как на специалистов в области физической культуры и спорта, так и на широкие круги любителей спорта. Все статьи энциклопедии даны в алфавитном порядке. По тем...
19,80 лв.
Медицинский справочник тренера
 Медицинский справочник тренера содержит основн,е сведения по врачебному контролю и физиологии спортивной тренировки. В нем освещаются возрастно-половые особенности, критерии отбора в спорте, вопрос, функционального состояния и тренированности спортсменов с учетом специфики вида спорта, рассматриваются причины и профилактика накоторых заболева...
22,50 лв.
Футбол 86
 Годишният справочник "Футбол" излиза вече близо 20 години и стана любимо четиво и помагало на специалистите, състезателите, деятелите, както и на многобройните любители на играта. В него може да се намери всичко илипочти всичко за вътрешния и международния футболен живот за дадена година. Така той се превръща в ценен справочник.  Този...
9,00 лв.
Бадминтон
 Эта книга из серии "Азбука спорта" – своего рода самоучитель игры в бадминтон. Написали ее заслуженный тренер Белорусской ССР мастер спорта Владимир Лифшиц, воспитавший плеяду чемпионов СССР, и известный спортивный журналист заслуженный работник культуры РСФСР Алексей Галицкий. Книга поможет юному читателю овладеть премудростями увлекательной...
19,80 лв.
Гармония игры
 Художественно-документалная повесть.  Заслуженный мастер спорта, капитан команды "Динамо" (Киев) и сборной Советского Союза по футболу рассказывает о своем пути в большой спорт, участии в чемпионатах мира в Испании и Мексике, о новых тенденциях развития этого вида спорта, своих друзьях и соперниках. ...
14,40 лв.
Новеллы о вратаре
 Арк.Чернышев, А. Хомич, Пеле, Чарльтон, Мюллер, Бене... Вот лишь несколько имен тех, чьи письма использовал спортивный журналист Л. Горянов в этой книге. Рассказы знаменитых футболистов, известных тренеров, грозных форвардов посвящены одному человеку – знаменитому советскому вратарю Л. Янишу. Из этих рассказов читатель узнает много нового и и...
12,60 лв.