Български лев

Природни, хуманитарни и точни науки

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Сборник от задачи по математика за X клас на СОУ и II курс на СПТУ и техникумите
Сборник. В сборника са включени задачи, при решаването на които се използват теоретични знания, изучавани в часовете за общо-задължителна, задължително-избираема (профилираща) и свободноизбираема (факултативна) подготовка. Сборникът е предназначен за ползване от ученици и учители в непосредствената им урочна работа и за самостоятелна работа н...
14,40 лв.
Ръководство за решаване на задачи по математика
 Със сборник от задачи за ученици от средните училища, зрелостници и кандидат-студенти.  Първа част: Аритметика, Алгебра, Тригонометрия. ...
16,20 лв.
Задачи по елементарна математика
 В предлаганата книга са разработени някои общи методи за решаване на групи от задачи, които са илюстрирани с подходящи примери. Систематизирани са теоретични знания по елементарна математика. Включени са голям брой задачи за самостоятелна работа, като на всички са дадени отговорите. Книгата е предназначена за ученици от горния курс на среднит...
14,40 лв.
По страниците "Подъ игото"
 Романът "Под игото" – този почти невероятен епичен връх, с който започва историята на българския роман – е създаден в основната си  част през 1887 – 1888 г. в Одеса, където Иван Вазов намира убежище след започналите в България гонения срещу русофилите.  "Въздухът на България" –  това е действително най-точното определение на...
14,40 лв.
Математика за първи клас
За единното средно политехническо училище. ...
10,80 лв.
Гръцка литература
 Очерци по историята на древните литератури. ...
19,80 лв.
Наръчна книжка с извлечение от новия закон за Народ. Просвещение и официалното упътване по новия общ правопис. Малка географска библиотека. Англия /съ карта на страната/.
 Две книги в една. На старобългарски. ...
14,40 лв.
Греческая цивилизация – Том третий от Еврипида до Александрии
 Третий том "Греческой цивилизации" вышедший в Лозанне в 1959 году, за несколько дней до смерти ее автора, завершает ту задачу, которую поставил перед собой ученый: дать перспективный обзор становления, развития и причин гибели греческой цивилизации на наибилее ярких примерах, взятых из области истории материальной и духовной культуры, из лите...
23,40 лв.
Астрономия
 С отделна прибавка: Голяма звездна карта.  Общодостъпно изложение за самообразование. ...
16,20 лв.
Трагедия или хармония. Природа – Машина – Човек.
 Възможно ли е да се съчетае по-нататъшната индустриализация, увеличаването на градовете и на броя на населението с опазването на природата? Как да се избягнат последиците от външната целесъобразност, които впоследна сметка нерядко нанасят вреда на природата? Тези и много други въпроси запознават читателя с една от най-важните проблеми на съвр...
16,20 лв.
Съкровищата в градовете на маите
Кои са маите? От къде са дошли? Къде са живели? Какво доведе тяхната гибел? И кои техни културни и духовни ценности са запазени до днес? На тези въпроси известният пражки етнолог Милослав Стингл дава изчерпателен отговор в книгата си "Съкровищата на градовете на маите". Дългогодишна напрегната изследователска дейност е посветил той на индианците...
19,80 лв.
Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах
 Пособие для учителей.  В пособии в соответствии с программой по изобразительному искусству рассматриваются вопрос, преподавания этого предмета в начальных классах. Автор на конкретных примерах раскрывает форм, и методы работы с детьми на уроках изобразительного искусства, подчеркивает, что задача учителя нетолько научить детей рисоват...
21,60 лв.