Български лев

Митология и фолклор

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Кетцалкоатл
 Като се насочва към древното минало на своя народ, в романа си "Кетцалкоатл" Хосе Лопес Портильо се стреми да материализира мита за Пернатата змия.  В своя порив към самобитните характерни белези на народа си авторът ни поднася основния мексикански мит Кетцалкоатл – с образ на змия и орел, гений на ветровете, бог на мира, на труда и п...
9,00 лв.
Български народни песни – Братя Миладинови
 Сборникът на Миладиновци е един от паметниците на Българското национално възраждане. Както в другите европейски страни, и у нас Възраждането е свързано с повишен интерес към фолклора. ...
18,00 лв.
Антична митология
 Справочник.  В справочника са включени старогръцки и римски легенди и митове, подредени по азбучен ред. Наред с имената на гръцките митологични лица са посочени и римските им "приемственици". Тъй като римската митология е възникнала на основата на гръцката, характеристиките на гръцките богове са допълнени с характерните за римските бо...
10,80 лв.
Легенды и мифы древней греции
 Возникнув в различных частях европейской Греции (Аттике, Беотии, Арголиде, Этолии, Фессалии и т. д.), на островах Эгейского архипелага (Крит, Родос, Делос) и в греческих поселениях на западном побережье Малой Азии, отдельные местные циклы мифов постепенно слились в систему своеобразного религиозного мировоззрения, основанного на обожествлении...
27,00 лв.
Герои на Елада
 Из митовете на Древна Гърция. Разказала за деца Вера Смирнова.  Старогръцките митове са по същина народни сказания, дошли до нас от далечната древност, пълни с поезия и дълбок смисъл. Свободолюбивият Херакъл, който очиства земята от чудовищата, смелите откриватели на нови земи – агронавтите, Прометей, който се опълчил срещу бога и дал...
22,50 лв.
Легенды и мифы древней Греции
 Книга А. Куна содержит изложение древнегреческих мифов и легенд о богах и героях. Может быть полезной для самого широкого круга читателей. ...
27,00 лв.
Сербские притчи
  Путешествие в 11 книгах. ...
12,60 лв.
Махабхарата или Сказание о великой битве потомков Бхараты
  Это великий древнейндийский героический эпос. Создания около трех тысячелетий назад, "Махабхарата" является не только замечательным памятником литературы, но и своего рода энциклопедией жизни, обычаев и нравов, эстетических и этических воззрений народов Древней Индии. Многие легенды "Махабхараты" ("Шакунтала", "Наль и Дамаянти" и другие) вош...
16,20 лв.
Гръцка митология
  В книгата умело са подбрани и преразказани за деца някои от нейните най-известни и, което е също много важно най-подходящи за малкия читател митове и легенди. Авторът не си е поставил за цел само да позабавлява начеващия любител на приятно четиво, а и да го накара да помисли за някои неща. Доблестта, храбростта, чувството на справедливост, д...
19,80 лв.
Легенди за търновското царство
  Легенди – разкази. ...
9,00 лв.
Легенда за Сибин преславския княз
 "И азь по многу земли ходихь и не сам видель толико многу магесницы, како оу тая наша земля блъгарска, и самовили и бродницы..." ...
18,00 лв.
Българските славяни. Митология и религия.
  Светогледен анализ.   Предмет на изследване в книгата са религиозно-митологичните представи и вярания на българските славяни, един от основните компоненти на българската народност. Твърде оскъдните автентични данни за тяхната митология и религия тук се допълват от реконструирането на митологични представи от българския фолклор, народ...
12,60 лв.