Български лев

Лично стопанство

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
745 съвета за отглеждане и здравеопазване на животните в личното стопанство
Под формата на въпроси и отговори в книгата са дадени съвети за животновъда в личното стопанство. Последователно са изложени отговори на въпросите за породите животни, за отглеждането, за храненето и за опазването им от незаразни, заразни и паразитни болести в личния стопански двор. Разгледани са по-важните болести, които се предават от животните н...
16,20 лв.
Голямата радост от малката градина
Книгата е издание на унгарското селскостопанско издателство и в Унгария е претърпяла 5 издания. Мнозина желаят да имат къща и домашна градина, но малцина си дават сметка, че купуването на парцел и построяването на къща са само началото. От парцела и къщата може да стане органично цяло само когато подходящите за климата, почвата, средата, носещите ...
14,40 лв.
Календар за лозаря
В „Календар за лозаря“ се разглеждат всички агротехнически мероприятия по създаването и отглеждането на лозовите насаждения, систематизирани не според вида им, а в зависимост от времето на тяхното провеждане, т. е. по календарния принцип. Този начин на изложение на материала е особено удобен за определяне на оптималните срокове в инженерните проект...
14,40 лв.
Отглеждане на актинидия (киви)
Актинидията е доходна култура, която у нас се развива на склонове и терени до 500-600 м надморска височина на юг от Стара планина, в Средногорието, в Родопската яка, в Югозападна България и до 12-20 км от черноморския бряг. Ако имате такова място, искате да произведете един ценен за пазара плод и да осигурите добър доход на семейството си, вземете...
12,60 лв.
Отглеждане на лимона
Използуването на лимоновите плодове поради техните изключително ценни качества е било познато на хората твърде отдавна. Твърде интересно е обстоятелството, че отначало лимоновите плодове са били използувани в народната медицина, по-късно – като подправка и едва в по-ново време – като необходима биологически пълноценна храна. Известно е, че в медиц...
7,00 лв.
Приложение на растежните регулатори в овощарството
Наред с традиционните агротехнически средства за направляване на растежните и репродуктивните прояви на овощните растения резитба, напояване. торене и др., напоследък се разкриват възможности за въздействие и чрез използване на синтетични растежни регулатори. В почти всички страни с развито овощарство се извършва значителна по мащаби научноизследов...
13,50 лв.
Изчерпана
Химиотерапия и химиопрофилактика на селскостопанските животни срещу паразитози
През последните години фармацевтичната промишленост предложи редица нови, ефикасни и лесно приложими препарати за терапия и профилактика на паразитните болести. При съвременното уедрено животновъдство индивидуалното третиране на животните отстъпва място на груповото третиране с храната или с водата за пиене, на стадната профилактика на повечето от...
13,50 лв.
Борба срещу паразитозите в уедрените животновъдни ферми
През годините на социалистическото преустройство на селското стопанство у нас бяха постигнати значителни успехи в борбата срещу паразитозите. При изграждането на аграрно-промишлените комплекси обаче за успешното ѝ провеждане се налага да се ревизират редица административно-управленски положения, да се промени тактиката на воденето ѝ, както и да се ...
13,50 лв.
Ягодоплодни култури
Предлаганата книга е колективен труд на изтъкнати наши научни работници, повечето от които са специалисти по ягодо-плодните култури, а други по растителна защита и механизация на овощарството. Те дълги години работят по въпросите на ягодоплодните видове и затова книгата е написана с вещина. В нея авторите споделят с читателите както своя научен и п...
16,20 лв.
Ягодоплодните култури в нашата градина
В ръцете на любознателните читатели е книга за широко разпространените култури – ягода, малина, къпина, касис, червено и бяло френско грозде, бодливо грозде, както и за малко отглежданите досега в нашите градини арония, актинидия, боровинка и облепиха. Плодовете им примамват с красивия си външен вид, с нежността, благоуханието и деликатния си вкус....
12,60 лв.
Отглеждане на раци
Написването на настоящата брошура е провокирано от нарасналия интерес към сладководните раци и от липсата на специализирана литература по този въпрос. Материалът е предназначен преди всичко за фермерите и за решилите да инвестират в сладководната аквакултура. Същевременно като първа книга у нас, която разглежда производството на раци, съдържащата с...
6,30 лв.
Изчерпана
Майсторът фермер
Историята на следвоенна Гърция представлява днес безценен урок за редица развиващи страни. През 1947 г. Гърция се изправя от десетилетие война и глад. Нейните села бяха разорени и миграцията към градовете беше огромна. Нейните ферми не бяха в състояние да произвеждат достатъчно продукция за изхранване на населението. За по-малко от 40 години Гърция...
13,50 лв.