Български лев

Лично стопанство

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Производство и съхранение на картофи
В книгата „Производство и съхраняване на картофи“ в популярна форма са дадени общите познания за картофите като ботанически вид и производствена единица. Изяснени са биологичните особености на клубените и растенията, описани са сортовете, районирани в страната, и са разгледани най-важните агротехнически мероприятия при производството на ранни карто...
10,80 лв.
Едногодишно безразсадово отглеждане на лук
Лукът заема важно място в храната на човека със специфичните си хранително-вкусови, диетични и лечебни свойства. У нас той се използва целогодишно. Рано през пролетта и в началото на лятото се употребява зелен лук, а през есента и зимата – зрели луковици. Освен това той е ценна суровина за консервната промишленост – приготвят се сушени продукти, и ...
10,80 лв.
1001 въпроса и отговора по пчеларство
Изданието запознава читателите с „тайните“ на пчеларството, с оригинални сведения от историята на развъждането на пчелите, с нови методи за увеличаване продуктивността на пчелните семейства, с постиженията на практиката в тази област. Разгледани са и въпроси на получаването и приложението на ценните пчелни продукти. ...
12,60 лв.
Изчерпана
Календар за овощаря
Развитието на овощните растения, а така също и на болестите, неприятелите и плевелите в овощните насаждения зависи главно от метеорологичните условия. Всеки месец обаче има относително постоянна климатична характеристика. Затова и фенофазите от развитието на растенията и на техните вредители преминават обикновено през едни и същи месеци почти всяка...
16,20 лв.
Изчерпана
Овощарство за всички
Овощарството у нас има богата история и традиции, тъй като благоприятният умерен климат предоставя големи възможности за успешното отглеждане на много овощни видове. Консумацията на плодове в прясно и в преработено състояние непрекъснато се увеличава и задължително се включва в нормите на съвременното рационално хранене. Правилният избор на място ...
10,80 лв.
Справочник за овощаря
Сезонните изменения в годишния метеорологичен цикъл имат постоянен характер и предизвикват адекватни прояви в жизнената дейност на овощните дървета, както и на специфичните по тях болести и неприятели. В книгата подробно се разглежда връзката между фенологичните фази, чувствителността на дърветата към физиологичните смущения, болестите и неприятели...
13,50 лв.
Тютюнът в българското стопанство
Презъ последните няколко години се писа доста върху тютюна. Отпечатани беха и няколко обемисти съчинения въ връзка съ проблемите засягащи българския тютюнъ, съчинения които правятъ честь на нашата бедна специално-стопанска и социална литература. Труда, който ние предлагаме, се различава отъ досегашните такива, съ това, че насъ ни интересува тютюна...
34,20 лв.
Изчерпана
Отглеждане на лекарствени култури
В предлаганата книга се дават стопанското значение, произходът, разпространението, ботаническата характеристика, сортовият състав, биологичните особености, изискванията към климата и почвата, агротехниката, размножаването, борбата с болестите и неприятелите, прибирането и заготовката на продукцията и др. на 25 вида лекарствени растения, 23 от които...
12,60 лв.
Растениевъдство том 3
Преди десетина години същите автори написаха учебник по растениевъдство, предназначен за студентите от висшите учебни заведения. Този учебник впоследствие беше на два пъти преработван и преиздаван, като всяко издание много бързо се изчерпваше. Острата нужда от едно ръководство по растениевъдство не можа да се задоволи напълно. от друга страна, от с...
40,50 лв.
Изчерпана
Общо земеделие с почвознание
В предлаганото второ преработено издание на «Общо земеделие с почвознание» е отделено внимание на връзката и взаимоотношенията между почвата, културните растения и вегетационните фактори, свързани с образуването и развитието на почвата, нейния състав и свойства и методите за повишаване на почвеното плодородие; със създаването на благоприятни вегета...
13,50 лв.
Малка земеделска енциклопедия
Имате намерение да се заловите с работа в селското стопанство. Ала сте абсолютно начинаещи. Тази книга ще ви даде познания как да отглеждате зеленчуци, овощни насаждения и лозя, както и справочна информация за всички култури с важно стопанско значение за страната. ...
13,50 лв.
Декоративно овощарство
Овощарството в личния сектор може да бъде голям резерв за нашето плодопроизводство. Както дворното, така и вилното място са в състояние да осигурят в изобилие плодове от пролет до късна есен за всяко семейство, стига видовият и сортовият състав на овощните дървета да е подбран най-сполучливо. Любителят овощар трябва да знае, че всяка стъпка земя от...
13,50 лв.