Български лев

Лично стопанство

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Итензивно производство на печурки
    Производството на печурки в личното стопанство у нас има близо 30-годишна история. В част от личните гъбарници все още се прилага старата примитивна технология, която се характеризира с несигурност на добива главно поради развитието на болести и неприятели по културата. Предложената от Цветана Ранчева интензивна технология с вне...
12,60 лв.
Дини и пъпеши
    Производството на дини и пъпеши у нас датира отдавна и е натрупан богат опит в отглеждането им. Майсторството на старите бостанджии в отглеждането на дините и пъпешите и в поддържането и подобряването на сортовете се е предавало и развивало от поколение на поколение. По - късно натрупаният ценен опит в практиката е използван при ...
10,80 лв.
Листни въшки и борбата с тях
    Основната задача, която стои пред селското стопанство, е получаването на високи и качествени добиви от културните растения. Във връзка с това въпросът за бората с техните наприятели придобива важно значение. Между насекомите листните въшки заемат особено място, като неприятели на растенията.     Основа за написв...
20,00 лв.
Ръководство за упражнения по лозарство
    В ръководството са разгледани най - съществените въпроси по органография и анатомия на лозата, методите на размножаване и производството на лозов посадъчен материал. Достатъчно място е отделено на комплекса от агротехнически мероприятия по създаването и отглеждането на лозя, в които централно място заемат резитбата и формирането ...
12,60 лв.
Календар на зеленчукопроизводителя
     В излязлата у нас специална литература по зеленчукопроизводство съвременните постижения не са систематизирани достатъчно. Особено остро се чувствува необходимостта от очертаване на задачите в този подотрасъл по сезони и месеци и разработване на агротехническите звена по култури и направления.     В предлаг...
20,00 лв.
Ветеринарен наръчник на пчеларя
Ветеринарният наръчник на пчеларя е предназначен за бързи справки дори в самия пчелин. В него е дадено най-характерното за отделните болести, срещащи се по пчелите у нас. При всяка болест са разгледани нейните признаци, причинителят или причината за възникването ѝ, общите и специалните мерки за нейното ограничаване и ликвидиране. Разяснени са и ред...
23,40 лв.
Изчерпана
Практическо пчеларство
Пчелите произвеждат уникални хранително-диетични, лечебни и необходими за промишлеността продукти, а чрез опрашителната си дейност допринасят за получаване на повече и по-качествена продукция от насекомо-опрашващите се култури. Ето защо значението на пчеларството непрекъснато нараства. Като изхождат от тези истини, авторите на „Практическо пчеларс...
28,80 лв.
Наръчник по пчеларство
Пчеларството е любимо занимание на нашия народ и то се е практикувало у нас от незапомнени времена. От стари писмени документи е известно, че още в далечното минало – през IX век – у нас са били произвеждани мед и восък в големи количества и част от тях са били изнасяни на чуждите пазари. Мед в значителни количества е бил изнасян и през XVIII век н...
42,30 лв.
Лукови
С издаването на книгата «Лукови» от станалата вече популярна поредица «Зеленчукови култури» ДИ «Земиздат» запълва една съществена празнота в нашата специална литература. На популярен език в сбита форма, близка до желанието на масовия читател, са разгледани основните биологични и технологични фактори, които допринасят за получаването на високи и ста...
10,80 лв.
Отглеждане на земеделски култури
Тук са разгледани най-важните въпроси, свързани с използването на почвените ресурси – състав и свойства на почвата – и е направена агропроизводствена характерис­тика на почвените типове. Описани са основните методи за поддържане на почвеното плодородие – обработка на почвата, торене, сеитбообращение, напояване и растителна защита. Разгледани са т...
13,50 лв.
Изчерпана
Стимулиране и инхибиране на растенията
Регулирането на растежа, развитието и продуктивността на растенията, а също и на запазването на растителните продукти от количествено и качествено деградиране с помощта на химични и физични растежни регулатори – стимуланти, инхибитори, ретарданти, дефолианти, десиканти и др. – е сравнително ново направление в растителната физиология, което спомага ...
14,40 лв.
Малина и къпина
Предлаганата книга «Малина и къпина» е много навременна и необходима. В нея се разглеждат всички проблеми на тези култури в светлината на съвременните научно-технически знания и челния наш и чуждестранен опит. Очертано е стопанското им значение и перспективите за развитие. Изтъкнати са основните биологични и стопански особености на най-важните сорт...
12,60 лв.