Български лев

Лично стопанство

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Карантинни болести и неприятели на растенията и борбата с тях
    В книгата се разглеждат въпросите за значението на карантината за растенията, законодателството и организацията на карантината на растенията в чужбина и у нас, общи методически указания за извършване на карантинния преглед за откриване на карантинни вредители и плевели по селскостопанските растения и продукцията от тях, неприятел...
16,20 лв.
Биволи
   Интересът към биволите у нас и в чужбина непрекъснато нараства. Докато през 1954 г. броят им достига 90 млн. биволи, през 1970 г. броят им достига 152 млн. През последните години у нас се наблюдава стабилизиране на броя на биволите в личните стопанства.   В книгата се разглеждат подробно въпросите, свързани с разпространяването...
14,40 лв.
Агротехника на лозата
     В настоящата книга се разглеждат основните агротехнически мероприятия при отглеждане на лозата: обработка, торене, напояване и резитба. Авторите въз основа на дългогодишна опитна работа по тези въпроси са се постарали да дадат най - новите постижения в нашата и чуждестранната наука. Предназначението на книгата е да изясни т...
16,20 лв.
Нашите кръжоци по агробиология
      В тази научно - популярна книга авторът запознава читателите с наблюденията, опитите и изследователската работа в агробиологичните станции и кръжоци на учениците. Въз основа на дългогодишния си опит той описва многобройни и занимателни опити с цветнодекоративните растения, със зеленчуковите, полските и плодово - ягодо...
12,60 лв.
Справочник по овощарство
   Предназначението на Справочника по овощарство е да направи достояние на ръководители, специалисти и кооператори, а така също и на любителите - овощари, основните постижения на овощарската наука и практика, събрани в един научнопопулярен труд. Без да се теоретизира, но въз основа на научно установени постановки, потвърдени от овощарскат...
22,00 лв.
Практическо лозарство
    Това е първата книга от поредицата "Съвети за личното стопанство", предназначена да помогне на всички, които през свободното си време се занимават с отглеждане на селскостопански култури и животни за задоволяване нуждите но семейството си и на пазара от плодове, зеленчуци и месо.     В книгата се дават практичес...
14,40 лв.
Рози
     В книгата е обобщен дългогодишният опит на известния у нас и в чужбина специалист по маслодайната и декоративната роза проф. Васил Стайков.     Накратко са разгледани развитието на декоративната роза от древността до днес и произходът на съвременната декоративна роза. Вниманието е насочено основно към отгл...
12,60 лв.
Лозарство
   Учебник за селскостопанските техникуми – специалност полевъдство. ...
12,60 лв.
Практическо ръководство по лозарство
    В настоящото ръководство се дават практически указания по създаването и отглеждането на любителски лозови насаждения. Подобаващо внимание е отделено на избора на места и сортове, на засаждането, формирането и резитбата на лозите в личните стопанства. За правилното извършване на резитбата читателят е улеснен с множество фигури и с...
16,20 лв.
Медоносни растения
   Развитието на пчеларството е в най - голяма зависимост от пчелната паша, т. е. фуражната база на пчелите. Тя се представлява от културната и диворастяща тревна, храстова и дървесна медоносна растителност, от която пчелите събират нектар и прашец. За получаването на висок медобер е необходимо пчеларят най - пълно да използува наличната ...
14,40 лв.
Резитба на овощните растения
   Резитбата е една от най - старите овощарски практики. В процеса на своето развитие тя бележи непрекъснат напредък и усъвършенствуване. Възникнала, като необходимост да се премахват счупените и засъхналите клони при примитивното отглеждане на овощните растения, тя се превръща в истинско изкуство в епохата на развитото формово овощарство...
20,00 лв.
Икономически проблеми на животновъдството в САЩ
   В книгата се разглеждат основните насоки на научнотехническия прогрес в американското животновъдство, посочват се отрицателните социално - икономически последствия от този процес за фермерите. ...
12,60 лв.