Български лев

Лично стопанство

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Опазване на зеленчуковите култури
   Съвети за личното стопанство.    Наследник на вековни традиции, българинът сравнително добре владее технологията за производство на зеленчуци, но познанията му по растителна защита не са на необходимото за опазване на културите равнище. В предлаганата книга в много подходяща форма и на достъпен език са разгледани най - важ...
23,40 лв.
Повреди по овощните растения от абиотични фактори
   В предлаганата книга за пръв път се прави опит за по - пълно обобщаване и систематизиране на познанията относно многобройните и разнородни по характер повреди по овощните растения и плодовете, разглеждани разпокъсано и непълно в овощарската литература. Въз основа на установените причини и характера на повредите се посочват възможностит...
14,40 лв.
Вирусни болести по овощните дървета
      Последните 4 - 5 десетилетия растителните вируси и предизвиканите от тях вирусни болести – вирози – са обект на все по - интензивни и задълбочени изследвания. Установена бе голяма явна и скрита вреда, която те причиняват, особено на размножаваните по вегетативен начин растения: овощни дървета, ягоди, малини, лози, хме...
13,50 лв.
Зайцевъдство
    В книгата в научно - популярна форма са разгледани въпросите, свързани с анатомо - физиологичните и биологичните особености и произхода на домашния заек, разгледани са най - важните породи, а също и въпросите на развъждането, храненето, гледането и болестите по зайците. Обърнато е особено внимание на значението на зайцевъдството ...
16,20 лв.
Съвети за птицевъди
   В предлаганата книга в достъпна форма са поднесени практически съвети за подобряване организацията на птицевъдството, селекцията, храненето, технологията на отглеждане и здравеопазването на птиците в обществените и личните стопанства с оглед на най - рационалното използуване на генетичните възможности на хибридите, на материално - техн...
16,20 лв.
Перспективни сортове лози
    Лозарството съществува в България от дълбока древност. Изложено на различни колебания поради филоксерното нашествие, неправилната ценова политика, нестабилността на пазарите, ограничените възможности и стихийността на частно - собственическия начин на отглеждане, то е изминало дълъг и труден път на развитие. Новото лозарство у на...
28,00 лв.
Домати
   В книгата се обобщават основните познания за културата домати като цяло. Отразени са големите изменения, които настъпиха в производството у нас от широкото внедряване на нови методи и технологии при отглеждането им. Разглеждат се биологията на доматовото растение, изискванията му към факторите на външната среда и сортовия състав. Значи...
10,80 лв.
Патология на бременността, раждането и следродилния период при кравите
   В книгата са разгледани смущенията в протичането на бременността и различните заболявания, патологията на родилния процес и методите на разраждане, както и заболяванията на половите органи в следродилния период. Отразен е нашият и чуждестранният опит на профилактиката и лекуване на различните смущения и заболявания през време на бремен...
22,00 лв.
Практическо ръководство по анатомия на растенията
    Предлаганото ръководство се състои от две части: методика и практически занятия. В първата част се дават указания за работа със светлинния микроскоп, приготвяне на водни и глицерин - желатинови препарати, фиксиране и фиксатори, включване на обекта в парафин, рязане на микротом, оцветители, оцветяване и приготвяне на трайни микрос...
24,00 лв.
Технологии за отглеждане на овощните култури
    Учебник.     Овощарството е интензивен подотрасъл на селското стопанство, чиято задача е отглеждането на овощни култури. Овощните култури са многогодишни растения. Те плододават в продължение на много години. У нас се отглеждат следните овощни видове: ябълка, круша, дюля, мушмула, слива, череша, вишня, праскова,...
16,20 лв.
В чудния свят на животните
   В продължение на около 3 милиарда години еволюцията е създала на Земята повече от 1,5 милиона животински вида. Това огромно организмово многообразие е населило всички кътчета на Земята. Живот можем да открием в пустинните пясъци на Сахара, сред вечния мраз на арктическите зони, в мрачните дълбини на Световния океан и по непристъпните з...
12,60 лв.
Всичко за фермера
   Въпроси и отговори по зайцевъдство.    В книгата са разгледани накратко редица въпроси, свързани със състоянието на зайцевъдството в света и у нас, с получаваните продукти от този подотрасъл на животновъдството и пазарите. Отразени са анатомо - физиологичните особености на домашния заек и най - разпространените породи зайц...
12,60 лв.