Български лев

Лично стопанство

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Палметни ябълкови, крушови и прасковени насаждения
   Отглеждането на ябълката, крушата и прасковата като палмета в промишлените насаждения е новост за нашата страна, затова в книгата са разгледани освен общите въпроси – органография и агробиологични изисквания – още и въпросите, свързани с подготовката на мястото и засаждането на подходящи видове и сортове, най- подробно е разгледано фор...
12,60 лв.
Лозарство
    Учебник за техникумите по селско стопанство.     В първата, общата част се разглеждат въпросите на биологията, екологията и технологията на отглеждане на лозовота култура – размножаването и производството но лозов посадъчен материал, засаждането, формирането и резитбата на лозата, поддържането на почвеното плодо...
18,00 лв.
Палметни насаждения
    Повишеният интерес към палметните овощни насаждения и липсата на достатъчно опит у нас по създаването и отглеждането им наложиха написването на специално ръководство. В настоящия труд е отразен богатият опит на италианските овощари и е обобщен опитът, натрупан досега в България по създаването и отглеждането на палметни насаждения...
12,60 лв.
Урокът в селско-стопанското училище
    В книгата се разглеждат редица въпроси, свързани с урока. Прави се исторически преглед на появата и развитието на урочната система от гръцката древност до наши дни. Анализират се решаваните дидактически фактори, които улесняват правилното реализиране на урочната работа. Разглеждат се видовете уроци и използуването им в селскостоп...
10,80 лв.
Акари по овощните култури
    През последните години по овощните култури у нас акарите се намножиха извънредно много и станха първостепенни неприятели. Тези едва забележими с обикновено око животинки смучат сокове от листата на нападнатите дървета чрез своеобразно изменения като хоботче устен апарат. При масово нападение те предизвикват постепенно отслабване ...
10,80 лв.
Агротехника на царевицата
   Включва : Основна обработка на почвата, Система на предсеитбената обработка на почвата, Торене и отношение към климата и почвата, Място в сеитбообращението, Сеитба, Грижи през време на вегетацията, Съвместно отглеждане на царевицата с фасул или тикви, Прибиране и съхраняване на царевицата, Болести и вредители, Отглеждане на царевицата ...
12,60 лв.
Краставици
   В книгата са разгледани ботаническите и биологичните особености, химичният състав, технологията на отглеждането, селекцията и семепроизводството на краставиците. Основно място е отделено на сортовия състав и отглеждането на културите на открито и в култивационни съоръжения. В книгата авторите обобщават резултатите от редица свои изслед...
10,80 лв.
Ветеринарно медицински лекарствен справочник
   Справочникът съдържа сведения за лекарствата, разрешени за използуване във ветеринарната медицина у нас. Включени са данни за състава на лекарствата, за действието им, за продължителността на терапевтичните им концентрации в тъканите на организма и за пътищата за елиминиране, за съвместимостта с други лекарства, показанията за използув...
31,50 лв.
Ръководство за упражнения по помология
  В ръководството се разглеждат главно препоръчваните за размножаване и отглеждане в различните райони на страната сортове от ябълка, круша, дюля, праскова, кайсия, череша, вишня, орех, бадем, лешник, ягода, малина и касис. По-пълно е описан по един сорт от всеки овощен вид, а останалите са дадени по съкратена схема. ...
10,80 лв.
Производство на овощен посадъчен материал
   В цялостното коопериране на селското стопанство се създадоха големи възможности за бързо развитие и подобряване на овощарството. Добрите почвено-климатични условия, ежегодно увеличаващите се поливни площи, развитата плодопреработваща индустрия, все по-широките икономически връзки със другите страни налагат извънредно бързи темпове за р...
12,60 лв.
Справочник за болестите по културните растения
    Справочникът съдържа описание на срещани у нас повече от 1200 неинфекциозни и инфекциозни болести по 113 културни растителни вида, характеристика на причинителите, 223 цветни и 67 чернобели фигури. За оперативната диагноза и вземането на правилно решение допринасят също азбучният принцип на подреждане в текстовите раздели, схемат...
25,20 лв.
Изчерпана
Растения защищават растения
    Използуване на растения за борба с неприятелите на овощните и зеленчуковите култури.     Напоследък за борба с болестите и неприятелите по културните растения широко се използуват настойки и отвари от разпространени местни видове инсектицидни растения. На въздуха, т. е. приложени по растенията, настойките и отва...
12,60 лв.