Български лев

Лично стопанство

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Техника и технологии в зеленчукопроизводството
   Настоящата книга запознава читателя със земеделската техника за производство на зеленчукови култури в лични и кооперативни ферми, в които основно енергетично средство са тракторите с мощност 25-50 hp (от клас 6 и 9 kN).    Първата част има за цел  да насочи вниманието върху устройството, подготовката и регулирането на...
12,60 лв.
Основи на земеделието
   Учебникът е предназначен за селско-стопанските техникуми, специалност растениевъдство. С него се цели учениците да се запознаят с основните теоретични въпроси на земеделието и да се подготвят за практическата дейност в тази област. Разгледани са най-важните въпроси на почвознанието – образуване, състав и свойства на почвата и агропроиз...
18,00 лв.
Основи на земеделието
   Учебникът е предназначен за селско-стопанските техникуми, специалност растениевъдство. С него се цели учениците да се запознаят с основните теоретични въпроси на земеделието и да се подготвят за практическата дейност в тази област. Разгледани са най-важните въпроси на почвознанието – образуване, състав и свойства на почвата и агропроиз...
18,00 лв.
Високи формировки в лозарството
    През последните години в нашата страна интересът към създаването на високостъблени широкоредови лозя нарасна много поради намаляването на работната ръка. Освен това високостъблените лозя позволяват да се механизират по-пълно процесите по отглеждането, отколкото нискостъблените лозови насаждения.     В предлагана...
16,20 лв.
Водни птици
 В книгата са разгледани изчерпателно и всестранно всички въпроси по отглеждането на водоплаващите птици – патици и гъски. Читателят ще се запознае с породите, с люпенето, гледането и угояването на птиците, с организацията на фермите и развъдно-подобрителната работа, с хигиената и технологията при отглеждането им и с редица други въпроси, коит...
12,60 лв.
Цветя и декоративни храсти
   С разрастването на вилните зони изпъкна и потребността от подходяща за тях декоративна растителност, а вече се търси и разнообразие във видовия състав на растенията. Новите условия налагат да се предложи ново ръководство, в което да намерят място актуалните саксийни цветя и да се разнообрази видовият състав на градинските растения; да ...
12,60 лв.
Ръководство за резитба на лозата
    Лозата е високодоходна култура. Тя встъпва сравнително рано в плододаване и добивите от нея са високи.     В настоящото ръководство си поставихме за цел да изложим в обобщен вид различните системи и формировки резитби на зряло, а така също и различните зелени операции при лозата. Във връзка с това ние използувам...
14,40 лв.
Растителна защита / Специална част /
   Учебник за селскостопанските техникуми профил "Растителна защита и агрохимия".    Растителната защита предпазва културните растения от болести инеприятели и им дава възможност да развият максималните си биологични възможности. ...
16,20 лв.
Биологичната борба с неприятелите по растенията
    Огромен е броят на неприятелите по растенията. От тях най-многобройни са насекомите. Използуването на биологичните агенти отдавна се е очертало като особено полезно и надеждно, защото е безопасно за здравето на хората, не нарушава равновесието на биоценозата и в повечето случаи е по-евтино. Защитата на някои култури от неприятели...
12,60 лв.
Ябълка
     Ябълковите плодове имат голямо значение като храна за човека. Те съдържат значителни количества захари, киселини, соли, ферменти и витамини, твърде полезни за човешкия организъм. Те се консумират охотно, особено през зимния сезон, когато липсват други пресни плодове. Ябълката е била известна още на доисторическия човек, кой...
12,60 лв.
Болести по рибите с основи на риборазвъждането
    Ветеринарният лекар участвува в производствената дейност на рибовъдните стопанства, като провежда мероприятията на общата и специална профилактика за опазване на рибата от различни болести ликвидиране на епизоотии, лекуване на болна риба, оздравяване на стопанствата и др. ...
16,20 лв.
Ръководство по овощарство
   Настоящото ръководство е съставено от колектив научни работници. От него интересуващите се могат да обогатят своите теоретически и практически познания в областта на овощарството, така необходими за получаването на по-високи добиви от овощните насаждения.              ...
31,50 лв.