Български лев

Лично стопанство

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Справочник по зеленчукопроизводство
Книгата „Справочник по зеленчукопроизводство“ е написана от колектив, съставен от разнородни специалисти, под общата редакция на проф. Атанас Михов. На базата на последните постижения на науката и практиката у нас и в чужбина са разработени основните въпроси на зе­ленчукопроизводството на открито и в култивационни съоръже­ния и на зеленчуковото се...
16,20 лв.
Дини и пъпеши
В книгата са разгледани всички въпроси, свързани с отглеждането на дините и пъпешите, а също така и въпросите, свързани със селекцията, хетерозиса и семепроизводството. В нея са отразени послед­ните научни постижения у нас и в чужбина и богатият производствен опит в миналото и сега. Освен това авторите обобщават редица свои изследвания върху биолог...
13,50 лв.
Ако имате пчели
Книгата запознава читателите със сложния, но извън­редно интересен живот на медоносните пчели. Във всяка глава се разказва за определен период от живота на пчел­ното семейство и за начините на работа на пчеларя през този период. Третото издание (второто е излязло през 1974 г.) е пре­работено от авторите съобразно с последните постижения на науката...
13,50 лв.
Растения без почва
Драги пионери, тази книга ще ви разкаже за хидропониката – перспективен метод за отглеждане на растения без почва. Тя ще ви научи да получавате зеленчуци и витаминозен фураж, като отглеждате растенията в разтвор, пясък, гравий (чакъл) и дори във въздух, ще ви покаже как да си направите сами необходимите за целта приспособления. След като се запозна...
12,60 лв.
Изчерпана
Лозарство
Учебник за студентите от ВСИ в София и Пловдив ...
25,20 лв.