Български лев

Изкуство и култура

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Алманах за литература и изкуство "Света гора". Брой 11 / 2010 / 2011.
 Поезия: Антология "Света гора". Диаспора. Проза. Драма: Струни и думи. Литературознание, изкуствознание, публицистика: Словото на художника. Литературата на балканите.  Литературен архив. Премиера: Студентско творчество. Юбилеи: Здравко Пеев на 60. Никола Радев на 70. Петер Юхас на 80 . Деян Енев на 50. Чеслав Милош – 100 години от рожде...
14,40 лв.
Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора" . Брой 9 / 2008.
 Поезия. Антология "Света гора". Проза. Словото на художника. Драма. Струни и думи. Литературата на балканите. Литературознание, изкуствознание, публицистика. Сцена. Диагнози. IN MEMORIAM. Юбилеи. Студентско творчество. Писмо до приятел. Преглед. Приложения към алманаха: Ателие. Петолиние. Перо. ...
14,40 лв.
 Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора" . Брой 8 / 2007
 С този брой на "Света гора" се открива още една страница от неговата история. Тя ще се пише заедно с Националния институт "Нова българска литература", създаден през милениумната 2000 година. Приложение към книгата - диск. ...
12,60 лв.
Нумизматика 4 / 83 г.
 Статии и съобщения: Колективна находка от билонови скифати в района на с. Драганово, Великотърновски окръг. Нов тип сребърни монети на цар Иван Шишман (1371 – 1393). Сребърното монетосече на цар Иван Срацимир в светлината на колективните находки от град Дунавци, Видински окръг и Русе. Монетната циркулация в българските земи земи през 60-те го...
4,50 лв.
Нумизматика 3-4 / 91 г.
 Статии и съобщения: Един спомен за вероятното откриване съкровището на хан Кубрат. Колективна находка от медни византийски монети от втората половина на VII в., намерена в Несебър. Върху някои социокултурни функции на западноевропейските монети в контекста на българската народна култура през XV – XVII век. Кратко обяснение нанякои термини, им...
4,50 лв.
Нумизматика 1-2 / 91 г.
 Статии и съобщения: Оловен печат на княз Борис-Михаил. Монета на неизвестен тракийски владетел от Кабиле. Монетно съкровище от с. Арчар, Видинско. Нов тип фалшив златен солид на Анастасий I (491 – 518), употребяван за накит. Монети от 16 нумиина Юстиниан I, сечени в Тесалоника и открити в България. Колективна находка с билонови скифати от XII...
4,50 лв.
Нумизматика 1 / 90 г.
 Статии и съобщения: Монетно съкровище от с. Попина, Силистренско. Бронзово огледало-медалион с името на Нерон. Номизма-тетартерон на Йоан Цимисхи, намерена в Кюстендил. Рядък монетен тип на солунския владетел Йоан Комнин Дука (1237 – 1244 г.). Още веднъж за медните монети, отдавани на цар Теодор-Петър (1186 – 1197) или византийския владетел Т...
4,50 лв.
Нумизматика 2 / 90 г.
 Статии и съобщения: За четенето и датировката на надписа от Кьолмен. Монетосеченето на Августа Траяна. Нов тип псевдоавтономна монета на Хадрианопол. Ауреуси от периода на Тетрархията от фонда на Археологическия музей – София. За някои типове кръстове-енколпиони с надписи. Колективна монетна находка от с. Невша, Провадийско. Третата страна на...
4,50 лв.
Нумизматика 4 / 90 г.
 Статии и съобщения: Съкровище от римски монети от края на III – началото на IV в. от района на Балчик. Римски и ранновизантийски златни монети от фонда на ИМ – Плевен. Нови екземпляри от колективната находка от имитации на анонимни византийски монети (XI в.), открита в с. Златарица, Еленско през 1939 г. Отново за оловните тежести от Плиска. С...
4,50 лв.
Нумизматика 1 / 89 г.
 Статии и съобщения: Крепостните съоръжения на Филипопол и монетните образи. Проблеми на монетната циркулация и монетосечене в Тракия от първата половина на IV в. Иконографски и хронологически уточнения за няколко български монетосечения от XIV в. Контрамаркирани сребърни монети на българския цар Иван Александър. Моливдовулиот обект "Преславск...
4,50 лв.
Нумизматика 3 / 90 г.
 Статии и съобщения: Новцентър на тракийскатакултура – с. Ветрен, Пазарджишко. Начало на бронзовото монетосечене на Одесос. Новооткрити тетрадрахми с надпис ”KOTYOC XAPAKTHP”. Две колективни монетни находки от XI в., намерени при археологическите разкопки на средновековния Дръстър.  Колективни монетни находки от крепостта Ряховец при Горн...
4,50 лв.
Нумизматика 2 / 89 г.
 Статии и съобщения: Принос за проучването на първите ордени и медали. Монетна циркулация в Тракия през ранния елинизъм (по данни от монетните съкровища от нашите земи). Солид на император Валенс от фонда на НИМ – София. Непубликуван вариант на фолис на Юстин II, сечен в Теополис (Антиохия). Циркулация в Търново на медни имитативни монети от X...
4,50 лв.