Български лев

Изкуство и култура

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Каталог български пощенски марки 1879 – 1969
През последните няколко години, интересът към българската пощенска марка порасна извънредно много, както в страната, така и на външния пазар. На вътрешния пазар през 1967 година предприятието имаше 12 793 абоната, а през 1968 година 20 435 абоната. Това задължава още повече към прецизността на всяко ново издание на каталога. Нововъведенията, във...
23,40 лв.
Государственный Эрмитаж. Живопись.
 Картинная галерея Государственного Эрмитажа является главной и наиболее старой частью музея. Начало ей б,ло положено купленнымиу берлинского купца Гоцковского в 1764 году двумястами двадцатью пятью картинами западноевропейских мастеров. За два столетия, прошедшие с тех пор, эрмитажная коллекция увеличилась до восьми т,сяч картин. В галерее мо...
16,20 лв.
Донатело с петнадесет цветни и шестдесет и шест черно-бели репродукции
 Донато, когото близките му наричали Донатело и така се е подписал на някои свои работи, се родил във Флоренция през 1383 година. Посветил се на изобразителното изкуство, той бил не само необикновен скулптор и удивителен ваятел на статуи, но и опитен в щукатурната работа, вещ в перспективата и високо ценен в архитектурата; а в работите му имал...
18,00 лв.
Спектър 73
 Книга за наука, техника и култура. ...
10,80 лв.
Гео Милев – Том втори
 Ранни статии. Театрално изкуство. Списание "Везни". ...
18,00 лв.
Главни литературни насоки
На старобългарски. Историята на литературата изучава поетическото творчество на всички времена и народи. Тя обръща еднакво внимание върху съдържанието и формата, които са основни елементи на художествения организъм. Пълна и жива представа за произведението можем да получим, ако съединим в една картина и това, що се отнася до формата, и онова, ко...
16,20 лв.
Български народни песни – Братя Миладинови
 Сборникът на Миладиновци е един от паметниците на Българското национално възраждане. Както в другите европейски страни, и у нас Възраждането е свързано с повишен интерес към фолклора. ...
18,00 лв.
Проблемы сценической речи
  Методическое пособиедля преподавателей театральных учебных заведений.   В данный сборник включен, методические статьи по отдельным проблемам, написанные педагогами кафедры на основании изучения теоретических работ и большого педагогического опыта. Отдельные статьи носят исследовательский характер; они ставят проблемы, требующие широк...
14,40 лв.
Японците
 Етнопсихологически очерци.  Книгата запознава читателя с някои особености на японския национален характер. Като използват богат фактически материал и въз основа на лични впечатления от живота на различни социални групи, авторите анализират общоетническите черти на японеца и проявите на индивидуалното му всекидневно поведение. Разглежд...
18,00 лв.
Документалното кино начин на живот
  Книгата предлага богата и разнообразна информация за теорията и пракитката на документалното кино, поднесена като увлекателно четиво. С много примери от българската и световната документална продукция авторът представя основните технически, производствени, естетически и икономически аспекти на документалния филм. Богатият му личен опит като ...
16,20 лв.
75 години туристическо дружество "Трапезица" /1902–1977/
 Юбилеен сборник.  Настоящият сборник се издава във връзка със 75-годишния юбилей на туристическо дружество "Трапезица" – В. Търново.  Включени са материали от ръководители, дългогодишни и заслужиличленове на дружеството, спомени на негови активисти от по-ранните години на съществуването му, научниработинци и др. Стремежът е би...
32,40 лв.
Великотърновският университет "Кирил и Методий" в развитието на хуманитарните науки 1963 – 1983
 В сборника се прави преглед на основните специалности и научни дисциплини, на постиженията, които колективът на ВТУ "Кирил и Методий" е постигнал в своята изследователска работа. Значително място е отделено на научното дело на най-видните учени и творци, които са преподавали в Университета, като: чл.-кор. проф. Ал. Бурмов, проф. д-р Ст. Вакли...
27,00 лв.