Български лев

Други

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Проблеми по прилагането на закона за достъп до обществена информация
  Законът за достъп до обществена информация бе приет на 22.06.2000 г. (обн. ДВ бр. 55 от 07.07.2000 г.). Този нов за българското законодателство закон уреди правото на гражданите на достъп до информация от държавните органи. Още по-важно обаче е как ще се прилагат и тълкуват нормите на закона в процеса на търсене и предоставяне на информацият...
12,60 лв.
Трагедия или хармония. Природа – Машина – Човек.
 Възможно ли е да се съчетае по-нататъшната индустриализация, увеличаването на градовете и на броя на населението с опазването на природата? Как да се избягнат последиците от външната целесъобразност, които впоследна сметка нерядко нанасят вреда на природата? Тези и много други въпроси запознават читателя с една от най-важните проблеми на съвр...
16,20 лв.
Каталог български пощенски марки 1879 – 1969
През последните няколко години, интересът към българската пощенска марка порасна извънредно много, както в страната, така и на външния пазар. На вътрешния пазар през 1967 година предприятието имаше 12 793 абоната, а през 1968 година 20 435 абоната. Това задължава още повече към прецизността на всяко ново издание на каталога. Нововъведенията, във...
23,40 лв.
Европейски дневник. Разумни решения.
 Еврпейският съюз: Обръщение от Комисар Кунева. ЕС през времето. Какво всъщност представлява Европейският съюз? Как се изготвят закони: Директива за батериите. Страните от ЕС акратко.  Околна среда: Обръщение от Комисар Димас.  Предпазването на околната среда сега и в бъдеще. Изменението на климата. Енергията ни е на привършване. ...
13,50 лв.
Японские сады
 Книга посвящена одному из своеобразных творений человеческого художественного гения. Автор дает глубокий анализ японских садов как особого вида изобразительного искусства, рассматривает зарождение и становление японского сада со времени средновековья до наших дней. Книга педставляет большой интерес как первая серьезная искусствоведческая рабо...
19,80 лв.
Справочник капитана дальнего плавания
 В справочнике приведены сведения о правах, обязанностях и ответственности капитана. Отдельные часит посвящены организации морских перевозок, морской пракитке, мерам по обеспечению безопасности мореплавания, электрорадионавигационному оборудованию и радиотехническим средствам судовождения, навигации, лоции и девиации магнитных компасов, метеор...
36,00 лв.
Книга за домакинята – в три части
 Първа част – За семейството и бита.  Втора част – Беседи по готварство.  Трета част – Беседи по кройка и шев. ...
31,50 лв.
Ленински авангард на преустройството
 Доклади, речи, интервюта. ...
16,20 лв.
Сто туристически пътеки
 Пътеписи. ...
10,80 лв.
Празничен календар на българина
 Целта на книгата е доста прагматична – да запознае широката читателска публика с най-важното за българските празници, с трапезата и обредите, запазени от вековната традиция. Повечето от тях сега изглеждат архаични и неизпълними, ала винаги съдържат оня елемент на общуването на националната определеност, запазили своя смисъл и значение до днес...
10,80 лв.
Лични календари за 5 години 2010 ,2011, 2012, 2013, 2014
Приложение към номерологичен календар. За да можете да ползвате Лични календари, като самостоятелна книга съм приложила и кратки описания на вибрациите Път, Съдба, Лична година, на периодите на Личната слънчева година, на Личните седмици и на фазите на Луната.               ...
9,00 лв.
Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы
 Авторы, геофизик и историк, изпользуя богатейший материал древнерусских летописей, хроник и других литературных памятников, восстановили картину экстремальных природных явлений на европейской части нашей страны за последнюютысячу лет. Дав эту картину на фоне глобальных климатических изменений, авторы ответили на волнующий всех вопрос – о влия...
31,50 лв.