Български лев

Биографии и мемоари

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Чудесните лъчи / Вилхелм К. Рентген/
    "Чудесните лъчи" на В. Пенесян е художествено-документална повест за живота, дейността и приноса в науката на известния немски учен Рентген.      Авторът хронологично проследява развитието на великия експериментатор и в детайли рисува епохата и съвременниците на Вилхелм Рентген. ...
12,60 лв.
Александър Македонски
 Александър Македонски оставя огромно наследство от два вида ценности: а) материални, състоящи се от наследени и завоювани огромни територии в Европа и Азия и в натрупани през течение на векове от неговите предшественици запаси от благородни метали, превърнали се поради продължителната употреба на по-значителната част от тях в мъртъв капитал, ...
13,50 лв.
Български писатели. Биографии. Библиография.
 Тази книга си поставя една проста, но същевременно отговорна задача: да служи като помагало на онези, които се занимават с българската литература или проявяват интерес към живота и произведенията на българските писатели. Тя не съдържа никакви оценки и признания, а само основни факти от биографията на застъпените автори и библиографски указани...
25,20 лв.
Чарлз Дарвин – Пътешествие около света с кораба "Бигъл"
 Изграждането и обосноваването на еволюционната теория Чарлз Роберт Дарвин е направил благодарение на много наблюдения и факти от областта на геологията, зоологията и ботаниката, които той е събрал през време на своето околосветско пътуване с английския военен кораб "Бигъл". Това пътуване е продължило 5 години – започнало на 27 декември 1831 г...
21,60 лв.
Чешки поети – Антология
 През XIX век се създава демократичната традиция на чешката поезия: Колар, Маха, Ербен, Челаковски, Хавличек, Неруда, Халек, Сладек, Връхлицки, Чех – имена, които имаха в живота на чешкия народ не само литературно, но много по-широко значение. Произведенията на тези поети, които се бяха изградили като своеобразна творческа индивидуалност, заси...
25,20 лв.
Горнооряховският партизански отряд. Съдбовни дни.
 Въз основа на хронологическия принцип трудът на Кирил Косев е разделен на пет части. Във всяка от тях са разгледани голям брой въпроси, свързани с развитието на международната и вътрешната обстановка, при която се създават и разгръщат въоръжената борба и съпротивата на народа срещу капитализма и фашизма в Горнооряховския партиен окръг. Всяка ...
34,20 лв.
Световната съвест говори
 Избрана публицистика за Априлското въстание 1876 година.  Тъмната османска сила, тръгнала по българските зами, залива всичко със смърт. Дивизът им е "Славата – на султана, а – плячката – нам"!  Потушено е възстанието. Избити са по варварски начин 100 хиляди български люде. Опожарени са над 100 села.  Светът знае. Светъ...
27,00 лв.
Младостта на Благоев
 Димитър Благоев – Дядото, първоапостолът на човешката правда, превръща алената искра на марксизма в знаме на пролетариата. Нему, като на златорък майстор, времето отрежда да положи основния камък за сазиждането на комунистическата партия в България.  Младостта на Благоев е тревожна, неподкупна, обречена на бъдещето. ...
9,00 лв.
Роберт Бернс
 Критико-биографический очерк. ...
12,60 лв.
Владимир Димитров – Мастер
 Монография.  Владимир Димитров – Мастер является одним из выдающихся пионеров болгарского изобразительного искусства, отдавшим ему с себеотрицанием всю свою жизнь. Гуманист и верный сын своего народа, он живет среди него и черпает у него вдохновение. Труд и быт труженников села, радость и печаль болгарского крестьянина являются постоя...
19,80 лв.
Иван Грозный
 Мало кто из правителей России оставил такой глубокий след в народном сознании, как Иван Грозный. Четыре века не умолкает спор об этом человеке, поражавшем еще современников сочетанием как будто несоединимого: чудовищная жестокость и блестящий литературный талант, широкие планы государственных преобразований и состояние глубокого экономическог...
14,40 лв.
Бернард Шоу
 Жизнь замечательных людей. ...
16,20 лв.