Български лев

Нови книги

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Любовта, Мъдростта и Истината
Албум с мисли от Учителя Петър Дънов Докато няма светлина, човек не може да намери пътя, не може да има никакви постижения. Той трябва да има Любовта в себе си като път; Мъдростта като постижение, а Истината за реализиране – чрез нея той може да придобие исканата свобода. Който се усеща слаб, той трябва да търси Любовта като път в живота си, Мъд...
13,60 лв.
Словото и Тайните на Злото – лекции VI том
Окултни лекции държани в градовете Варна и София през 1995 г. Словото неутрализира влиянията. Думите са оръжия на духовете. Думите са ръце, ръце на същест­ва – и чрез думите тези същес­тва ни улавят. Бог е дума ключ – тя е по-дълбока от твоя опит. Елеазар Хараш ...
9,00 лв.
Божествено Учение за Висшия Подход
Колцина от вас имате следната доблест: ожени се някоя млада мома и съгрешила някъде. Нейният възлюбен ѝ зашлевил две плесници. И след това тя му целуне ръката. Знаете ли какви щяха да бъдат последствията от това? Тя не си обръща гърба да каже, че не иска да го види вече. Тя му целува ръката. Как бихте постъпили вие в такъв случай? Има ли някой от в...
10,50 лв.
Прозрения за Простотата
Истинският път няма пътеки. Решаващите работи са много прости, но се изисква внимание, понеже са малки. Вие ли ходите, или Земята ходи? Аз мисля, че Земята ходи във вас. Какъвто и да се представя човек, докато той не е намерил Истината, нищо не е. Небето е дълбоко и неизмеримо. Обаче в Дълбочината човек никога не се дави. Учителят ...
12,00 лв.
Формулите – Свещените ключове на живота
Усърдната молитва, това е изцеляващият Бог. Всеки, който се моли, е обкръжен от Тайнствена невидима помощ. Молитвата – ето преодоляването на света. Молитвата е придобиването на вътрешната опора. Колкото повече молитви, толкова по-слаби демони. Бог е скрит, но молитвата Го открива. Молитвата е преклонение пред Премъдрата Божия Воля...
5,40 лв.
Наставления и мистични слова
Истинската Любов е изцяло насочена към Бога, а другата любов – към други неща. Бог е Явлението, всичко друго е са­мо събития. Свободната воля е дар от Бога за единство с Него. Без пътя си към Бога човекът става жертва на себе си, на своите си желания. Елеазар Хараш ...
14,40 лв.
Книга за Молитвата
Молитвата е умение да влезеш в Бога. Стихийната молитва, това е мощно работещият Бог, но ако ти е позволено да станеш стихия. Истинската молитва, това е Бог, действащ в човека. Овладей себе си и ще имаш позволение да бъдеш стихия. Елеазар Хараш ...
10,80 лв.
Божествено Учение за Вътрешния Мир
Светът на Мира е Ангелският свят. Там, дето има Мир, само там ще може да има музика, поезия, изкуство, живот в своята пълнота. Не си губете Мира, който имате! Нито го продавайте, нито го губете! Пазете го като зеницата на окото си! Няма по-хубаво нещо: да имаш онзи Мир на Душата, Мира на ума си, Мира на постъпките си. На Земята няма нещо по-хуба...
10,50 лв.
Социалният страх
Книгата няма претенциите за строго научно изслед­ване. По-скоро тя е опит да изпълни препоръката на Фриц Риман да се погледне на страха „без страх”. В про­никновеното си изследване „Основни форми на страх” той посочва, че „ако поне веднъж разгледаме страха „без страх“, ще придобием представа за неговия двойствен аспект: от една страна, може да ни а...
12,60 лв.
Хармония и здраве
„Онова, което наричаме живот, не е нищо друго освен един непрекъснат обмен между Вселената и онзи малък атом, който всеки един от нас в известен смисъл представлява в Космоса.“ „Космичният живот се влива в човека, който го насища със собствените си еманации и след това го връща обратно на Вселената... Отново възприема този живот и отново го връщ...
10,80 лв.
Божествено Учение за Възвишените същества
Светът се ръководи от Разумни същества, които са завършили развитието си. Те посочват на хората само тези пътища, които водят към Бога. Всяка мисъл, всяко чувство и всяко желание, които минават през нас, представляват Разумни същес­тва, които по този начин се свързват с нас и ние с тях. Слизат Великите Братя от горе и носят Мъдрост и Знание. ...
11,20 лв.
Мъдростта на идиотите
Внимателно подбрана колекция от илюстративни анекдоти и истории, използвани за преподаване на учението на суфиите. „Мъдростта на идиотите“ е посочена за НАЙ-ДОБРАТА КНИГА на Международното изложение за суфистка литература, проведено в Буенос Айрес по повод Международната година на книгата под егидата на ЮНЕСКО. „Рядък пример за нелинейно мислене...
10,80 лв.