Български лев

Съкровища на Мъдростта

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Божествено Учение за Достойнството
Чувството на самоуважение... Това чувство е турил Бог в човека, за да пази човек тези ценности, които Бог му е дал: да пази Достойнството на своя ум, да пази Достойнството на своето сърце, да пази Достойнството на своята душа, да пази Достойнството на своя дух. Велики герои изисква днес светът – и мъже, и жени!... Светът изисква морални герои, а...
10,50 лв.
Смешното в живота
„Това са анекдоти, това са развлечения с цел да се обяснят някои работи.“ Отива един много учен философ на Небето при Бога и иска да Го надхитри. Казва Му: – Господи, как схващаш цялата Вечност? – Вечността пред Мене е една секунда – му отговорил Бог. – А какво е за Тебе един милиард? – Един милиард за Мене е пет стотинки – казва Господ. – ...
10,50 лв.
Божествено Учение за Тъмната страна, която трябва да осветлим
По-напред вие сте били като ангели, но някои от вас паднаха и се окаляха, съгрешиха... Затова старайте се да излезете от това положение на падането. Вие сте имали знание, имали сте мъдрост, но сте паднали. ...Наричат Новораждането „процес на пробуждане на човешкото съзнание“, мистиците го наричат „проникване и проява на Божия Дух и проява на Бож...
12,00 лв.
Мъжкият и Женският Принцип – основа на Сътворението
„Във Вселената съществуват два основни Принципа, които намират отражение във всички проявления на Природата и Живота и които са известни като Мъжки и Женски Принцип. Цялото Творение е дело на тези два Принципа, които са проявление, повторение на двата Велики Космични съзидателни Принципа, наречени Небесният Отец и Божествената Майка, на които мъжът...
9,00 лв.
In the Temple of the Master
I have passed through all spheres of life – from the lowest to the highest ones. I have learnt everything that life can give. I have comprehended the human being in all of its manifestations. I know what is there on the Sun, on the Moon, on the stars, and in the world beyond. I can see all of this. You might say that I have been preaching som...
18,00 лв.
В Храма на Учителя том 2
Бездната е Предвечна. Времето не я вълнува, вечността не я безпокои. Покоят на Бездната не говори никога. Покоят на Бездната се е превърнал в Тишина. В Бездната няма опора, няма упование, няма възкресение, няма откровение. В Бездната, в Безкрая има само една величествена пълнота. Истинският път е изчезване в Нищото, в Бездната. Из “Диам...
15,00 лв.
Покоят е виждащ – лекции XXV том
Окултни лекции държани в градовете Варна и София през 2014 г. Покоят е Тайното знание. Спокойствието е душевна светлина. Покоят е Древно Сияние. Пътят е невероятен Дар. Покоят е неуловимият йероглиф. Той е за тези, които са докоснати от Древността. Не е ли това гласът на Усмивката? Елеазар Хараш     ...
9,00 лв.
Божествено Учение за изпитите и изпитанията
Вие сте дошли на Земята да учите. Дадени ви са задачи, които непременно трябва да решите. Ще решавате и ще ви изпитват. Животът на Земята е красив, докато има изпити. Без изпитания животът няма смисъл. Най-ценното нещо в душата на човека е неговият характер, който трябва да мине през огъня – изпитанията. И само когато мине през тоя огън и устои ...
12,00 лв.
Законите на Космичния Морал
„Земеделците са били първите хора на морала. Когато един градинар нищо не е посял, той не очаква реколта – и ако е посял салати, знае, че няма да вади моркови. Тогава, защо един човек, който е сял омраза и раздор, очаква да жъне любов и мир? За да съгради дворец от мрамор, човек не използва най-обикновени тухли. Ако иска да има здраво тяло, не погл...
15,30 лв.
Любовта, Мъдростта и Истината
Албум с мисли от Учителя Петър Дънов Докато няма светлина, човек не може да намери пътя, не може да има никакви постижения. Той трябва да има Любовта в себе си като път; Мъдростта като постижение, а Истината за реализиране – чрез нея той може да придобие исканата свобода. Който се усеща слаб, той трябва да търси Любовта като път в живота си, Мъд...
13,60 лв.
Словото и Тайните на Злото – лекции VI том
Окултни лекции държани в градовете Варна и София през 1995 г. Словото неутрализира влиянията. Думите са оръжия на духовете. Думите са ръце, ръце на същест­ва – и чрез думите тези същес­тва ни улавят. Бог е дума ключ – тя е по-дълбока от твоя опит. Елеазар Хараш ...
9,00 лв.
Божествено Учение за Висшия Подход
Колцина от вас имате следната доблест: ожени се някоя млада мома и съгрешила някъде. Нейният възлюбен ѝ зашлевил две плесници. И след това тя му целуне ръката. Знаете ли какви щяха да бъдат последствията от това? Тя не си обръща гърба да каже, че не иска да го види вече. Тя му целува ръката. Как бихте постъпили вие в такъв случай? Има ли някой от в...
10,50 лв.