Български лев

Съкровища на Мъдростта

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Божествено Учение за оценяването на нещата
Оценяващата Душа лети с разперени Крила към Бога. Оценяването е особен вид Възхищение. Всеки, който се възхищава, заживява в Откровението на Скрития Свят. Елеазар Хараш ...
11,20 лв.
Пътят на Тишината
„Как се лъжат хората, мислейки, че тишината е непременно пустиня, празнота, отсъствие на всякаква деятелност и съзидание, с една дума - нищо! Всъщност има тишина... и Тишина... И като цяло, може да се каже, че съществуват два вида тишина: тази на смъртта и тази на Висшия Живот. Именно тази Тишина, на Висшия Живот, е, която трябва да разберем и за к...
9,00 лв.
Великолепието на Тиферет
„Когато се концентрираме в Слънцето, което е центърът на нашата Слънчева система, ние се приближаваме към своя собствен Център, към своя Висш Аз, който е нашето вътрешно Слънце, сливаме се с него – и малко по малко, ставаме подобни на него. Но да се концентрира човек в Слънцето – това означава също и да се научи да мобилизира всички свои мисли, вс...
17,10 лв.
In the Temple of the Master vol.2
The Unfathomable Chasm is Pre-Eternal – unstirred by time, not bothered by Eternity. The Deep Calm of the Unfathomable Chasm never speaks. This Calm has turned into Silence. Within the Unfathomable Chasm, there is no footing, no support, no reliance, no resurrection, no revelation. In the Unfathomable Chasm, in Infinity, there is only a majes...
15,00 лв.
Разговори във времето с Елеазар Хараш
Разговорите са обмяна на душа, обмяна на енергии, обмяна на същества. Разговорите са влизане в Мистичната реалност на Словото. Чрез правилните разговори, чрез Чистото Слово Бог се обменя в нас. Разговорите са общуване със Словото, а в Словото тече Истината – Древната реалност, чийто вкус е Безмълвието. Елеазар Хараш ...
11,20 лв.
Божествено Учение за малките неща
Това, което задоволява човека вътрешно, не е голямото, не е и многото. То е малкото, ...но в него се крие нещо велико, неизразимо. Във всяка мисъл, във всяко чувство, във всяко движение, колкото малки да са те, всякога се крият неизчерпаеми сили, които в бъдеще ще се развият. В малките величини седи развръзката на всички трудни задачи, в тях ...
11,20 лв.
Сила жива
Музиката е една среда, в която човек е потопен.Той живее в нея и за да постъпва правилно,трябва да я възприеме вътре в себе си.Всяко нещо в живота,всяка негова проява има свой специфичен тон. За да схване силите на природата,човек трябва да схване техните тонове. Ако той не може да схване разликата между два тона, как ще схване онези велики сили, ...
6,30 лв.
Висша мистика – книга втора
Висшата мистика, която е написана и изразена, има отношение към човека. Когато душата насочи своя любещ поглед към неизразимото и когато духът насочи своя мистичен взор към неразгадаемото, тогава човекът е привлечен да разбере посланията на висшата мистика. Самият човек трябва да жадува за висшата мистика чрез любещия поглед на душата си и чрез мис...
9,00 лв.
Принципи
Истинският ученик е не този, който търси Учителя си, а който е повикан от Учителя си. Тогава светилището се отваря. Светилището, това е обителта на чистата мъдрост, на чистия принцип. Да искаш да намериш най-чистия принцип, значи да намериш съвършения учител. Има само едно условие при което можеш да намериш съвършения учител – стани съвършен учен...
6,30 лв.
Път на мисълта
Мисълта е Воин. Мисълта е Жезъл. Тя е методът на преобразяването. Мисълта е път, по който се овладяват обстоятелствата. В тайнствения свят на мисълта човек се запознава с едно незабележимо царство. Чистата и възвишена мисъл, това е сърцето на Небето. Пътят на мисълта е един съкровен копнеж по Свещената Древност. Чрез Святата мисъл човек става ...
5,40 лв.
Книга на загадките
Загадките са методи за съхраняване на Истината. Загадките са едно споделяне на Истината, която е безмълвна. Загадката е нещо изречено, но в това изреченото присъства Безмълвието. Целта на загадките е не да те направят знаещ, а безмълвен. Прекалено много си вкусвал от Дървото на познанието, прекалено много си вкусвал от плодовете на смъртта, а сега ...
6,30 лв.
Сафа Таора – Книга на Съзерцанията на Древните Атланти
В Съзерцанията, които ви представям, Таора се определя като Бог, Който е Любов, и като Бог, Който е достъпен. Но същевременно в Таора има и нещо, което води към Незнайното, Безпределното, Недостъпното. Сафа Таора означава „Съзерцателят, който открива собствената си Светлина в Словото“. Думата САФА означава „Стихията на Светлината, вградена в бу...
6,30 лв.