Български лев

Съкровища на Мъдростта

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Смисълът на живота
Да разбирате смисъла на своя живот – това е великото учение в света. Великото се добива само в Бога. Всички трябва да бъдем във връзка с Него! Това е смисълът на нашия живот! Всичко благородно и възвишено, което правите, ще осмисли вашия живот. Осмисли ли се животът ви, тогава и болестите, и сиромашията, и страданията ви ще изчезнат – в...
8,10 лв.
Божествена магия
Който е направил връзка с Бога и поддържа отношенията си с Него, той е намерил магическата пръчица в живота си. Той е маг, съзнателно работи със своя ум, със своето сърце и със своята воля. Да разбираш живота и да живееш според неговите закони, това значи да владееш магическата пръчица. В старо време човека на Любовта наричали маг, а днес го ...
10,50 лв.
Книга за Благодарността
Благодарността и признателността представят магическа формула, с която човек може да работи. Докато си служи с тази формула, човек е доволен. Изгуби ли формулата, животът му се обезсмисля. Човек трябва да се стреми към мир в душата си. Че бил болен, че три дена не ял – той трябва да благодари. Че работите му не били уредени както трябва – пак да...
10,50 лв.
Да разберем страданието
Науката за живота не се придобива в един ден. През много изпитания, мъчнотии и страдания ще мине човек, докато научи живота като изкуство. При всяка скръб се ражда нещо ново, нещо велико в душата на човека. Човек скърби, докато в душата му се роди нещо ново. Ако не познаеш Бога в страданието, никъде и никога няма да Го познаеш. Ако човек р...
9,00 лв.
Закони и тайни на Божия замисъл
За да реализира човек Божественото в себе си, той трябва да разбира общия план на живота, който Бог е поставил. Който не разбира този общ план на живота и не върви по определения Божествен път, той нищо не може да постигне. Учителят ...
11,20 лв.
Смирението – Пътят към Бога
Със смирение ще придобиеш себе си. А. Силезиус В смирението душата не може да страда. Смирението е по-дълбоко от страданието. Метхилд Душата има в себе си четири деви: Любовта, смирението, разкаянието, милосърдието. Метхилд В мрака е установено тайно извисяване. Хуан де ла Крус ...
9,00 лв.
Книга за неразбраните неща
За едно явление да се обясни, няма само един начин. Най-малко две обяснения са потребни за всяко едно явление; щом е едно обяснението, то не е вярно. Всяка теория е наполовина права и наполовина не е вярна. Една от максимите на една стара окултна школа е: „Всяка истина е наполовина истина и всяка лъжа е наполовина лъжа“. Значи, в лъжата има поло...
10,50 лв.
Книга за прераждането
Прераждането е закон за усъвършенстване на човешката душа. ...Великата наука на живота. За да я придобиеш, трябва много пъти да се раждаш и прераждаш. Всяко слизане на Земята е следване във Великото Училище на живота. Казвате: „Какъв е смисълът на живота?“. Вие можете да разберете смисъла на живота само след като сте се прераждали 777 пъти на...
10,50 лв.
Книга за влиянията
Ако човек е Брахман, трудностите не му влияят, той ги ограбва. Яджнавалкия Няма влияния, ако твоят съветник е Бог. Аполоний Тиански Мъдростта е отвъд влиянията на вселената. Мелхиседек Ако Истината е в тебе и ти попаднеш в мрак, мракът ще стане порядък. Серапис Бей ...
11,20 лв.
Окултно виждане
Който разбира науката на окото, той всичко вижда, всичко може да направи.  За да бъде здрав, човек трябва да знае как да гледа. От ъгъла на неговото зрение зависи посоката на неговия живот. Ако в продължение на една година виждате само доброто в човека, вие коренно ще се преобразите. Ако виждате само лошото в човека, вие ще деградирате. ...
10,50 лв.
Книга за Пътя
Пътят на всеки човек е начертан, но ако е разумен, той може да използува условията, които му са дадени, за да придаде нещо към онзи план на живота, който му е определен. Пътят към Царството Божие е красив, но не е обсипан с рози. Ако пътят към Царството Божие беше постлан с рози, хората постоянно щяха да се спъват. Път, постлан изключително с цв...
10,50 лв.
Трудните истини. Вдъхновяващите истини
Всички трябва да се заемете за разрешението на най-мъчната задача. Най-първо трябва да разберете живота от неговата лоша страна.  Духът се мъчи, тялото скърби, а душата страда. Щом е дошъл на земята, човек едновременно ще се мъчи, ще скърби и ще страда. Веднъж слязъл на земята и се облякъл в материя, духът е изложен на вечни мъки... Първ...
10,50 лв.