Български лев

Съкровища на Мъдростта

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Окултно ученичество – лекции III том
Окултни лекции държани в градовете Варна и София през 1992 г. За окултния ученик лишенията и трудностите са забавления. Елеазар Хараш   Мъдрото мълчание е светилище. Б. Грасиан Разумният човек е победител на своето своеволие. Б. Грасиан И в страданията има мед. Елеазар Хараш ...
9,00 лв.
Мъдростта и нейните богатства – лекции II том
Окултни лекции държани в градовете Варна и София през 1991 г. Христос е мистично начало на света, той е бил пожертван много преди историята, много преди сътворението на света. Техути   Човекът, който е изгубил своята Древност, своята Изначална същност, е влязъл в история и сътворение. Техути Познанието на Истинния Бог е Тайна на тайн...
10,50 лв.
Златните закони на спокойствието
Покоят символизира древното съкровено познание. Покоят е съществувал преди Вселената. Човекът на покоя живее в пълнота, това е мястото, където времето е спряло. Покоят е благата вест – благовестието на Безкрая. Покоят е съставен от вечно благоговение. Елеазар Хараш ...
5,40 лв.
Аор Аваронор – Книга на Древната Мъдрост
Всеки, който е осветил своя мрак, той се е завърнал в своя чист Дух. Той е станал свободен от време и вечност. Той е станал свободен от смърт и безсмъртие. Той е станал океан от Любов. Той е станал всезнание. Той е станал и Тайна, и Мистерия. Елеазар Хараш ...
5,40 лв.
Ра Авинор – Книга на Сиянията
Това е среща с Тайната. Какво се случва на тази среща? Това, което се случва, е само един Лъч от Тайната. Това е само едно Откровение, но Тайната си остава скрита. Важното е какво се е случило с тебе. Ти, приятелю, си станал част от Тайната. Алмopom ...
5,40 лв.
Ар Хаварая – Правила на живата духовност
Правилата образуват в човека качествата на живата духовност. Правилата образуват в човека чистото съзнание. Чистото съзнание е сияещо огледало, в него сам Бог се оглежда. Правилата не са просто някаква дисциплина. Правилата са наука за пресътворяване. Правилата са наука за същността на живота. Пътят на живота е придобиване на истинската духовност. ...
5,80 лв.
Живият хляб
Неделни беседи. XVI серия, II том. 1932-1933 г. ...
9,00 лв.
Свещени думи на Учителя
УЧИТЕЛЯ за книгата „СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ“ и методи за работа с нея: Размишлявайте върху стиховете от Евангелието от Йоана, от „Свещени думи на Учителя“. В Евангелията е дадена само есенцията на това, което Христос е говорил. И чрез размишление вие може да се домогнете до цялата беседа на Христа.   „Свещени думи на Учителя“ са допълн...
6,30 лв.
Трите вечни закона – Любов, Мъдрост и Истина
Бъдещата религия ще почива върху три основни положения: върху Любовта, върху Мъдростта и върху Истината... Това са три велики свята, които съдържат всички възможности на Вечността. Любовта е най-високото състояние, което може да се намери в човека. Благородното в човека е неговата Мъдрост. Истината трябва да бъде ръководното начало в живот...
6,70 лв.
Ava Torot – The Secret Wisdom of All Concealed Things
What is AVA TOROT? This is the Ancient Way. This is the Way of the Worthy Ones. This is the Way that leads humans beyond light and darkness. This is the Way leading humans into the Dazzling Light. In this sense, AVA TOROT means The Place of the Truth. This is the Way of the Worthy Ones only – because, in this Way, there is neither evolution nor dev...
9,00 лв.
Двигатели в живота
Беседи от Учителя, държани при Седемте рилски езера през лятото на 1938 г. Само едно нещо е съществено в живота. – Каква любов имаш към Бога. Учителят Мъдрият не се взира в доброто, а в Истината. Жрецът Атлант Никога не нарушавай Безкрая в себе си. Жрецът Атлант Безкраят в тебе ще преодолее световете. Жрецът Атлант Словото е Жрец...
14,40 лв.
Висша Мистика – книга първа и втора
Любовта е средство за постигане на друга цел. Халил Джубран   Краят на света е краят на твоята мрачна тъмнина. Елеазар Хараш Истинският човек е нещо, което разклаща мрака. Техути Името на живота е самоотречение. Каидара ...
16,20 лв.