Български лев

История

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Българско, българи – неизвестно за известното
   Книгата на Ангел Бенов е съставена от очерци за поборници, революционери, опълченци – герои от предосвобожденската ни епоха. Авторът е употребил много усилия да събере данни за тези истински българи – участници в националноосвободителните борби на балканските народи, във войните на Русия срещу Наполеон и Османската империя, на ръководи...
10,80 лв.
Векове / очерци, спомени, документи из тринадесет - вековната българска история /
       Книгата е компилация от изложенията на различни автори - колектив. Те представят исторически факти, като са оформили три подзаглавия: “По дирите на вековете”, “При изворите на историята”, “Любознание”. ...
12,60 лв.
Родолюбци
      Никола Ферманджиев оставя значително изследователско и научнопопулярно творчество. Основната област, в която той се изявява, като историк, е епохата на Българското национално възраждане и по - специално темите, свързани с историята на българското хайдутство, с четническото движение, с родословията на видни дейци на въ...
10,80 лв.
Руските учители на българското войнство
   С подписването на Санстефанския мирен договор националноосвободителните борби на нашия народ и освободителната мисия на руските войни на Балканите се увенчаха с успех. Осободена беше България!    По вина обаче на някой западни държави – главно Англия и Австро - Унгария, които не признали Санстефанския мирен договор, в Берл...
12,60 лв.
Кроватова България и покръстването на българите
Плод на многогодишните му изследвания и основно преосмисляне на трудовете на старите автори в оригинал, д-р Ганчо Ценов написва капиталния си труд „Произход на българите и образуването на българската държава и църква“ през 1910 г. Същата година с него кандидатства за доцент по стара българска история в историческия факултет София. Деканът проф. Зла...
12,60 лв.
Скити, готи, хуни, българи
Има три огромни фалшификации в историята на света, които пряко са свързани с българската исто­рия. Тази книга не е история или учебник по история, а доказателство, че има един български историк д-р Ганчо Ценов, който открива истинската история на съвременните българи и тя ще бъде описана във втората част на книгата, като съм проверил всички фа­кти,...
10,80 лв.
История на древните траки
Между това, едно престъпление е извършено над един от най-великите народи на древността, на които Ев­ропа и Индия дължат населението си, цивилизацията си, дори и езика, на който говорят, като е стъпкана историята му, славата му, творческия му гений и целият е хвърлен в бездните на мрака. Този народ е творецът и стълбът на арийството и гробът на пре...
9,00 лв.
Кои са предците ни
Кои са нашите предци? И те и ние сме били наричани с много имена. Много от тях вече ги знаем и днес основните са известни, като: за нашите родители се е наложило името ТРАКИ (някои древни автори добавят кимери, трако-кимерийци и трако-илири), а за нас, техните основни наследници – БЪЛГАРИ. Наследници на траките са славяни, македонци, румънци (даки)...
10,80 лв.