Български лев

Стари книги

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Мио мой Мио!
Повести-сказки скандинавских писателей. ...
16,20 лв.
Как да бъда истинска жена
Книгата Притчи запитва: „Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-скъпоценна от скъпоценни камъни“. Това все още е вярно. Такава жена е рядка скъпоценност. По какъвто и начин да я опишете, жената може да се нарече добродетелна само когато разбере... и се радва... на своята роля в живота, както Бог я е определил. ...
7,20 лв.
Обновяване на ума
В това издание пастор Кейси Триит ни предлага ново разбиране за обновяването на ума. По-голяма част от хората имат нужда и искат истинска промяна, но чувстват, че е невъзможно да я постигнат. Те опитват различни методи и религиозни формули, които за съжаление не донасят трайни промени. Пастор Кейси Триит предлага послание от Божието Слово, което щ...
14,40 лв.
Готварска книга за мъже
С предлаганата книга авторът – музикант по професия, чието хоби е кулинарното изкуство, запознава читателя с най-елементарната технология при приготвяне на ястия. Желанието му е да убеди съвременните мъже, че това не е недостъпна за тях област. Повечето от рецептите са негово дело; те са изпитани в продължение на 30-годишните му занимания с готварс...
13,50 лв.
Рудообразуване и уранови находища
В книгата са разгледани най-важните въпроси, свързани с образуването на урановите находища и тяхното разпределение. Подробно са осветени рудообразувателните процеси в ендоген­ни и екзогенни условия, от които се определя голямото раз­нообразие на урановите орудявания. Дадена е класификация на урановите находища в света и са описани някои от находища...
25,20 лв.
Радиоматериали и радиодетайли
В книгата са дадени сведения за съвременните радиоматериали и техните свойства, описани са основните радиодетайли и възли с широко приложение (резистори, конден­затори, превключватели, модули, микромодули и интегрални микро-схеми). Разгледани са също така нестандартни радиодетайли и възли (бобини, променливи кондензатори, честотно-избирателнимикрос...
22,50 лв.
Плодови и зеленчукови сокове и здраве
В основата си книгата е разработена на базата на много търсената книга „Домашно производство на плодови и зеленчукови сокове“. Съдържанието на книгата обаче е преработено и допълнено. Дадени са необходимите познания за здравното значение на соковете, техните показания и противопока­зания при различните заболявания. Отделено е внимание на получаване...
13,50 лв.
Доктор Живаго
Органично свързан с цялата творче­ска биография на своя автор, романът „Доктор Живаго“ е в известна степен и дълбока лична изповед на Борис Пастернак (1890–1960), и отражение на неговия светоглед и художествена фи­лософия, на схващането му за предна­значението на човека, съчетано с лирич­ни видения и откровения за същността на историята и за мястот...
14,40 лв.
Космическата мрежа
В тази книга Нина Ничева предлага нов поглед към процеса на ченълинга и получаването на информация от духовните нива. Тя обяснява как чрез възможностите на човешкия мозък хората мо­гат да се включват в Глобалната паяжина на съзнанието и с по­мощта на духовните си сетива да „сърфират“ в Космическата мре­жа на Духа. Нина споделя някои свои опитности ...
14,40 лв.
Възрожденски книжари
Сборник документални очерци. ...
18,00 лв.
Дивото наследство на природата
Американската биоложка Сали Каригар е един от све­товноизвестните автори в областта на етологията – науката за поведението на животните в естествена и изкуствена среда. Написани със забележително литературно майсторство, ней­ните научно-популярни книги се посрещат с необикновен ин­терес в цял свят. «Дивото наследство на природата» е може би най-из...
14,40 лв.
Българска стенография – дял 1
Първото издание на тоя учебник, появило се към края на 1902 г., има редкия успех да бъде веднага добре прието от учителите и учащите стено­графия у нас. Известни нововъведения, предложени от него, предизвикаха в 1903 г. назначаването от Министерството на народното просвещение комисия, която да изработи общ стенографен правопис и заедно с това – и ...
21,60 лв.