Български лев

Стари книги

Изглед:
Списъчен
Табличен
Покажи:
Подредба:
Немски романтици – новели
Влиянието на романтизма е силно и не стихва дълго, отеква в немскоезичните литератури, в цялата европейска художествена мисъл. Отгласи от него се долавят значително по-късно чак в ново време, като признак за дълголетието на традициите, и в произведенията на големите хуманисти на двадесети век като Томас Ман и Херман Хесе. Недялка Попова ...
18,00 лв.
Витязът в тигрова кожа
Сюжетното развитие на поемата е сложно, напрегнато, динамично. В същото време то е концентрирано, подчинено на хуманистичната идейност, стремително развиващо се към нейното утвърждаване. Действието се открива с историята на Автандил и Тинатин. Скоро обаче става ясно, че основните му двигатели са витязът в тигрова кожа Тариел и неговата избраница Не...
12,60 лв.
Божествена комедия
Величието на «Божествена комедия» не е в алегоричните ѝ значения, в строго обмислената ѝ архитектоника, а в онзи палещ дъх на живота, с който ни облъхват страниците на «Ад». Там е заключен целият Данте, всеотдаен и непримирим в любовта и в омразата си, горещо пристрастен, гневен и категоричен, способен и на груби жестове, и на най-възвишени чувства...
14,40 лв.
Изгубеният рай
И така, основният сюжет на «Изгубеният рай» е съдбата на двамата библейски прародители на човечеството, Адам и Ева: нару­шаването на божията забрана и последвалото ги наказание – изгонване от райското блаженство. Успоредно с тази главна линия на действието се разгръща и един втори сюжет, участта на Сатаната и неговите метежни ангелски опълчения: те...
13,50 лв.
Възкресение
Известна е огромната творческа взискателност на Толстой, която го кара упорито да работи над творбите си дори тогава, когато те вече са дадени под печат, и да изпъстря празните полета на коректурите с многобройни добавки, от които първоначалният текст понякога почти двойно нараства. И все пак романът му «Възкресение» представлява в това отношение н...
14,40 лв.
Едгар Алан По – избрани творби
Разностранният гений на Е. А. По трудно може да се обхване в тесните рамки на един том, а още по-малко на един увод. И все пак в настоящата книга са представени почти всички страни на сложното и противоречиво творчество на един безспорен литера­турен талант, който по ирония на съдбата е останал в редицата на «прокълнатите поети» на собствената си с...
13,50 лв.
О. Хенри – избрани разкази
Всеки разказ на О. Хенри е построен така, че веднага внушава чувството за неразгадаема мистерия, за нещо, което е уж много просто наглед, а всъщност крие в себе си ситуация така заплетена, че, струва ти се, и самият автор до самия край на разказа не знае какъв ще бъде изходът, кой ще се окаже победител и кой победен… Кръстан Дянков ...
13,50 лв.
Идиот
С цялата сила на своя огромен талант писателят постави в произведенията си най-тревожните и трагични въпроси, свързани със съдбата на човека в помешчическо-капиталистическото общество на Русия. Няма друг творец, който с такава пълнота на изображението, с такова дълбоко вникване и с такова художествено внушение да е отразил страданията и униженията ...
18,00 лв.
Виктор Юго – избрани творби
Стихотворения, „Кралят се забавлява“ и „Парижката Света Богородица“. ...
14,40 лв.
Гаргантюа и Пантагрюел
Рабле е напълно тъждествен на перото си. Той е рационално мислещ ироничен гений. Скрил се зад прозрачната анаграма «Метр Алкофрибас Назие, извлекател на квинтесенции», той не се превъплъщава в героите си, а мъдро и насмешливо ги наблюдава отстрани. Симеон Хаджикосев ...
12,60 лв.
Одисея
Трудно е да се отдели майсторът Омир от колектива, който обезсмъртил гения си в „Одисея“, дългата поредица народни певци и поколенията скромни слушатели, търсели мъдрост в древ­ните стихове. Но само там, дето въображението на поета живее в единство с духа на човешката общност, може да бъде сътво­рено съвършенството на подобна неизчерпаемо жива поез...
14,40 лв.
Антични романи
Лонг – Дафнис и Хлоя Псевдо-Калистен – Животът на Александър Македонски Лукиан – Истинска история Петроний – Гощавка у Трималхион Апулей – Златното магаре ...
16,20 лв.